Skip to content Skip to footer

Deň počatého dieťaťa 2012 na KU a v Ružomberku

Tohtoročnú kampaň za život sme naplánovali prehlbovať celý týždeň.

Týždeň pred kampaňou sme spracovali 150 m bielej stužky s 3000 špendlíkmi, 30 študentov vyrábalo jednu hodinu všetky stužky.

Program kampane pozostával: rozdávanie stužiek ( na univerzite- 4 tímy, v meste- 4 tímy, v 1 tíme boli od 2 do 4 študentov, pred kostolom- 2 tímy), modlitba ruženca Božieho milosrdenstva pri pamätníku nenarodených detí, krížová cesta s danou tematikou, premietanie filmu- Cesta lásky (2 krát počas týždňa), prednáška na tému- Sexualita v Božom pláne s o. Marekom Iskrom (s debatou prekročila dĺžku 3 hodín).

Do kampane bolo zapojených okolo 50 aktivistov z radov študentov KU. Aktivisti pozitívne hodnotili materiály ku kampani, predovšetkým bilbordy.

V budúcej kampane by sme chceli ponúkať viac prezentácií na mediálnych plochách na univerzite, chceme dať vyrobiť putujúci baner po univerzite s touto problematikou.

Chceli by sme pokračovať v modlitbe za nenarodené deti- po mládežníckej sv. omši v pondelok, ktorý bude najbližší ku 25. dňu v mesiaci.

Sme vďační za aktívnu spoluprácu s Mariánom Krupášom, koordinátorom Fóra života za Liptov a Oravu.

o. Róbert Slotka