Skip to content Skip to footer

Boh je Životom a Milosťou, Štvrtok po 3. pôstnej Nedeli, 28.03.2019

Ježiš raz vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý. Keď zlý duch vyšiel, nemý prehovoril. Zástupy žasli; no niektorí z nich hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“ (Lk 11, 14-23)

Mnohí žasli nad Ježišovými činmi, ktoré ich viedli k premýšľaniu nad tým, kto je ten, kto robí takéto skutky? Ale boli aj iní, ktorí nedokázali prijať Ježiša, nedokázali pripustiť, žeby on bol kýmsi viac, ako tesárom z Názareta, a tak namiesto toho, aby nad Ježišovými skutkami uvažovali, obvinili ho, že spolupracuje so Satanom, so zlým duchom. Mnohí, ktorí sa nechali lacno presvedčiť a uverili klamstvám, mnohí, ktorí sa nedokázali nad Ježišovými slovami a skutkami hlbšie zamyslieť, skôr či neskôr Ježiša opustili a viac s ním už nekráčali. Sami sa však veľmi ochudobnili. Ani netušili, ani netušili, že keď boli v blízkosti Ježiša, že boli v blízkosti Boha, ku ktorému sa vo svojom živote utiekali.

Aj dnes Ježiš koná veľké skutky a znamenia, aj dnes ohlasuje slovo, ktoré má moc. Aj dnes Ježiš koná skrze biskupov a kňazov, skrze zasvätené osoby, skrze veriaci Boží ľud. Aj dnes Ježiš koná úžasné veľké veci, kriesi, uzdravuje, lieči. Mnohí to vidia a žasnú a chvália a zvelebujú Boha zato. Mnohí to vidia, ale ich pýcha a nadutosť im nedovolí prijať v týchto ľuďoch Ježiša. Aj dnes ho obviňujú, že spolupracuje so zlým a dávajú mu rôzne nálepky, že je neľudský, že je netoleratný, že slovom, ktoré hlása, vytvára homofóbiu, že spôsobuje xenofóbiu, že je stredoveký, staromódny, že je nemoderný a do tváre kričí: „Vy farári!“ „Farári!“ „Vy farári!“

Tak, ako v Ježišovej dobe, tak je tomu aj dnes, aj dnes úraduje diabol, aby zavádzal ľudí, aby klamal, aby ich znechutil, aby všade už videli iba zlo a aby nevideli dobro. Zlý duch si nepraje, aby ľud miloval Boha. Boh však má svoje cestičky k srdcu človeka, aby človek objavil, že Boh je podľa slov sv. Edity Stein „…životom a milosťou, prebohato sa vylievajúcou, zadarmo sa obetujúcou, milosťou, ktorá sa milosrdne skláňa nad každou ľudskou bytosťou, milosťou, ktorá lieči všetko, čo je choré a mŕtve povoláva k životu, je milosťou, ktorá stráži a ochraňuje, nasycuje, učí a vychováva, milosťou, ktorá plače s plačúcimi a raduje sa s radujúcimi, milosťou, ktorá slúži každému bytiu, aby sa stalo tým, k čomu ho Otec povolal, jedným slovom milosťou Božieho srdca.“

Boh, náš Boh je Životom a Milosťou, ozajstným Životom a ozajstnou Milosťou, náš Boh je Láska. Uveríš tomu?

Text a foto: Jozef Žvanda