Skip to content Skip to footer

Kázeň na vysokoškolskej mládežníckej svätej omši, 25.3.2019 – Vyvoľ si život

Milí mladí priatelia, dnes sme pripomíname očakávaný a prekvapivý príchod Boha do ľudských dejín. Boh sa stáva človekom a tým potvrdzuje, že každá ľudská bytosť je posvätná od momentu počatia až po prirodzenú smrť a celú večnosť.

Držať sa Božieho postoja voči človeku znamená byť pro-life a tým aj pro-God.

Aká je atmosféra v tejto oblasti na našom peknom Slovensku? V roku 2018 sa na Slovensku narodilo 57 639 ratolestí. Oproti tomuto počtu narodených detí  okolo 7 500  detí zahynie na operačných sálach pri potrate (vo svete 41,9 milióna detí). Štatistiky však nezachytávajú, že okolo 21 000 detí sa nenarodí vplyvom antikoncepčných prostriedkov a 51 000 detí zahynie pri umelom oplodnení! Spolu je to okolo 79 500 nenarodených detí ročne, čiže viac detí sa Slovensku zabije ako sa narodí (odhad MUDr. Františka Orlovského, chirurga)!!! Je to silná káva.

Tieto kruté postoje nás vyzývajú byť pro-life, nasadiť sa za pro-life kultúru. Peter Kreeft vo svojich zamysleniach „Skôr než odídem“ zachytáva zaujímavé pro-life postoje.

Čo to znamená byť pro-life? Autor odpovedá, že to znamená to, čo povedal Mojžiš svojmu národu pred vstupom do zasľúbenej zeme  – povedzte áno životu („Vyvoľte si život.“).

Život znamená oveľa viac, než len biologické prežitie. Označuje všetky úrovne ľudského života, od biologickej, cez duševnú a medziosobnú, až po náboženskú.

Byť pro-life teda znamená:

1.Mať v láske a starať sa o svoje telesné zdravie a zdravie planéty.

2.Mať v láske a starať sa o hru (výron života vlastný vyšším bytostiam).

3.Mať v láske a starať sa o ľudské životy a nezabíjať ich potratom, eutanáziou, samovraždou alebo vyvolávaním vojen.

4.Mať v láske a starať sa o duševný a duchovný život iných tak, ako sa staráme o ten vlastný; milovať druhých tak, ako milujeme seba.

5.Mať v láske morálny zákon, ktorý nám hovorí, ako to máme robiť (výzva k čistote srdca; vnímanie hodnoty osoby, ktorá nikdy nemôže byť vecou).

6.Poznať a milovať prírodu a prirodzenú povahu všetkých vecí: mužov a žien, zvierat, Boha, ba aj sestry smrti.

7.Mať v láske Tvorcu všetkého života, nech ho stretneme kdekoľvek: v prírode, vo svedomí, vo Svätom Písme, vo svätej omši, v deťoch, všade, dokonca aj v smrti.

Vyjadrime Bohu vďačnosť za Božie počatie, za dar nášho života a prosbu za jasné pro-life postoje v našom živote, v našom národe i po celom svete.

S odvahou a radosťou prijmime bielu stužku.

 

Text a foto: Róbert Slotka