Skip to content Skip to footer

Len dávaj pozor na seba…

Len dávaj veľký pozor na seba a na svoju dušu a nezabudni na veci, ktoré si videl na vlastné oči, nech nevymiznú z tvojho srdca cez celý tvoj život, ale pouč o nich svojich synov a svojich vnukov.“ (Dt 4, 1.5-9)

„Dávaj pozor na seba! Dávaj pozor na seba!“ Koľkokrát sme už počuli túto vetu z úst našich rodičov, vetu plnú lásky, vetu plnú starostlivosti o nás, vetu plnú strachu o nás, vetu plnú zápasu o nás. „Dávaj pozor na seba“, tak povie každý dobrý otec svojmu synovi či dcére, tak povie mama svojim deťom, manželka manželovi, keď odchádza do práce, dobrý manžel manželke keď odchádza z domu, dobrý pastier, kňaz svojim ovečkám.

„Len dávaj veľký pozor na seba…“, počujeme aj dnes z úst Mojžišových. Boh mu vkladá tieto slová do jeho úst. „Len dávaj veľký pozor na seba…“ Pre Izraelský národ tieto slová mali znamenať:

 • Nesmieš zabudnúť na svoju minulosť
 • Nesmieš zabudnúť na svojich otcov, ktorí ti odovzdávali vieru z pokolenia na pokolenie
 • Nesmieš zabudnúť na Boha, ktorý je tvojim jediným Bohom a Pánom a ktorý viedol tvojich predkov a tvoj národ počas celej histórie
 • Nesmieš zabudnúť na slová, ktoré Ti povedal Boh ústami Mojžiša a prorokov
 • Nesmieš zabudnúť na Božie prikázania
 • Nesmieš zabudnúť milovať Boha a človeka
 • Nesmieš dovoliť, aby tvoj národ vymrel len preto, že sa ti nerodia deti
 • Nesmieš zabudnúť to, kým si

„Len dávaj pozor na seba…“ Čo tieto slová znamenajú pre nás?

 • Chráň si svoj život a život druhých, lebo život je najväčším darom na tomto svete
 • Chráň si svoje zdravie, tak telesné ako aj duševné, lebo len keď budeš zdravý, budeš môcť naplno žiť a Boh si poslúži tebou pre hlásanie evanjelia
 • Chráň si svoju rodinu a nedovoľ, aby sa ti prestali rodiť deti
 • Chráň si svoje manželstvo, chráň si svoju rodinu, tak pokrvnú ako aj duchovnú a chráň si vzťahy, lebo ich veľmi potrebuješ a nie je dobre byť človeku samému
 • Chráň si svoju mladosť. Ona je veľkým darom, nesmieš ju premeškať a premárniť leňošením, utápaním sa v sexe, alkohole, v nude a v pohodlí. Mladosť je len raz
 • Chráň si svoju vieru, ona je darom zadarmo daným, vďaka ktorej vnímaš, že tu nie si sám, ale je tu Boh, ktorý ťa nesmierne miluje a veľmi, veľmi túži po tebe, aby si bol jeho priateľom
 • A chráň si svoje srdce, čistotu svojho srdca, pevný a čistý charakter, čisté a priezračné oči, vďaka ktorým uvidíš vo svetle Ducha Svätého hlbšie a ponad obzory

Nuž len dávaj pozor na seba…

Text a foto: Jozef Žvanda