Skip to content Skip to footer

Ako sa človek stáva šťastný? Piatok po 3. pôstnej Nedeli, 29.03.2019

Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš… (Mt 12, 28-32)

Ako sa človek stáva šťastný? Akosi má správne usporiadať  svoj život? Je pravda, že nato, aby bol šťastný, musí iba sám sebe byť meradlom? Emeritný pápež Benedikt XVI. v jednej zo svojich úvah hovorí o vinohradníkoch a o viniči, ktorý každý rok obstrihávajú. Obstrihávanie je podmienkou plodnosti. Ak nenájdeme odvahu obstrihávať vinič, narastie nám iba lístie. Čo to pre nás znamená?

Práve vtedy, keď si myslím, že musím byť sám sebe pánom, práve vtedy sa ničím. Pretože nie som uspôsobený ako ostrov, ktorý stojí na sebe samom, ja spočívam na láske, a teda na odovzdávaní sa, na zrieknutí sa, na obstrihávaní svojho sebectva. Iba ak sa dávam, ak strácam seba, ako povedal Kristus, budem žiť.

Toto základné rozhodnutie musím urobiť celkom jasne, lebo sa týka slobodného rozhodnutia človeka. Ale malo by mi byť úplne jasné, že žiť len z čistých nárokov, vždy si len na niečo nárokovať, by bolo falošným receptom pre môj život. Ak budem odmietať utrpenie a odmietať to, že sme stvorení, čiže podriadení meradlám a pravidlám, znamená napokon odmietnuť samú lásku a to človeka ruinuje. Lebo práve preto, že sa človek podriaďuje požiadavkám a dáva sa obstrihávať, môže rásť a prinášať plody.

Jozef Žvanda

Zdroj: BENEDIKT XVI. – JOSEPH RATZINGER.: Zasiahnutí neviditeľným II. Dobrá kniha, Trnava 2006, s. 31-32)

Foto: Internet