Skip to content Skip to footer

Ako pozvať Boha do svojho manželstva?

V dňoch  od 19. – 20. 2. 2016 v UPaC prebehol tretí ročník školenia o prirodzených metódach plánovania rodičovstva (PMPR) s MUDr. Františkom Orlovským pod názvom „Žena, poznaj seba, muž, poznaj ženu“. Na podujatí sa zúčastnilo 46 účastníkov.

Téma bola predstavená cez charakteristiku portfólia pro life organizácie Donum vitae, cez odkrytie pyramídy kultúry smrti a nesprávnych spôsobov riešenia plodnosti i následných problémov s antikoncepciou. Ďalej sme pokračovali všeobecným vovedením do PMPR, porovnávaním PMPR a antikoncepcie, praktickou ukážkou fungovania cyklu ženy. Teória víkendovky bola podložená svedectvom prednášajúceho.

Študentky KU Monika Vorčáková (PF) a Viktória Sedmáková (FF) o kurze povedali: „Myslím si, že najzaujímavejšie bolo vysvetlenie celého cyklu ženy. Ešte som sa s tým nestretla. Vzhľadom na to, že tento seminár viedol lekár, informácie boli ešte kvalitnejšie a užitočnejšie. Spoznali sme krásu ženského a mužského tela. Veľmi nás pobavili prirovnania pána doktora k jednotlivým častiam ľudského tela.“ Iný účastník sa o podujatí takto vyjadril: „Najviac ma oslovilo podanie danej témy a jej priamy súvis so zásadami kresťanskej morálky, učením cirkvi a encyklikami pápežov.“

Čo odkazujú účastníci kurzu pre ostatných: „Určite príďte, dozviete sa informácie, ktoré v médiách nie sú. Ak chceme správne spravovať dar života, je potrebné spoznať pravdu, ktorú v sebe skrýva … Príďte sa naučiť niečo nové, ako si budovať vzťah a tešiť sa na rodičovstvo.“

Svedectvo pána doktora a fundované prednášky spojené s dlhodobou lekárskou praxou pomáhalo účastníkom kurzu lepšie uchopiť tému, prijať ju do vlastného života a po nej vykročiť.

Slavomíra Matlová