Skip to content Skip to footer

Anjelom svojim prikážem o tebe

Pod týmto názvom bolo v Aule Jána Pavla II. na Katolíckej univerzite v stredu (24. 2. 2016) prezentované literárno-dramatické predstavenie o živote Božieho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka ochotníckym divadlom zo Zákamenného. Jedná sa o 19. vystúpenie 17 – členného divadelného telesa. Režisérkou skupiny je Mgr. Zuzana Demková a literárnu predlohu urobil doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD.

Podujatie postupne vovádzalo divákov do dejinných súvislostí života otca biskupa. Predstavenie bolo vyvážené krátkymi úryvkami rozprávačov s historickými údajmi a básnickými časťami, hlbokými i vtipnými scénkami zo života otca biskupa. Kulisy premietané na pozadie hlbšie vovádzali do príbehu.

Po úspešnom realizovaní predstavenia o. Cyril Hamrák, správca farnosti v Zákamennom vyzval divákov ku intenzívnej modlitbe za blahorečenie otca biskupa Jána Vojtaššáka. Pani režisérka v osobnom rozhovore vyjadrila veľký prínos pri  príprave podujatia a jeho prezentovaní: „Hoci vediem detské divadlo, práca s dospelými, s týmto kolektívom je obohacujúca. Vytvorili sme medzi sebou pekné vzťahy. Veľkým povzbudením je pre nás pán farár, ktorý nám pripomína, že raz príde čas, keď budeme v Ríme sedieť v prvých laviciach.“

o. Róbert