Skip to content Skip to footer

Hosť na KU: Príroda odhaľuje Božiu slávu

Dňa 23. 2. sa v rámci intelektuálnej formácie Hosť na KU uskutočnila prednáška doc. Miroslava Sanigu, CSc. na tému „Príroda odhaľuje Božiu slávu“.

Pán docent nás motivoval k tomu, aby sme sa na prírodu pozerali očami Božích detí a velebili Stvoriteľa za všetko stvorenie či už ide o vodu, lúče slnka, nebeské vtáky, alebo čmeliaky, vo všetkom sa totiž odráža Stvoriteľ. Svoju prednášku začal osobným svedectvom o uzdravení a o jeho vrúcnom vzťahu k Panne Márii a tiež  poukázal aj na jedinečnosť encykliky „Laudato Si“ od pápeža Františka, ktorú čítal skôr ako vyšla v slovenskom preklade. Podelením sa so zážitkami s prírodou zdôraznil, že Stvoriteľ sa preukazuje naozaj všade Prednáška mala iný náboj ako vedecký. Bola to skôr modlitba – ako povedal sám pán docent – a obdivovanie Božej kreativity.

Darinka Obušeková, PF KU