Skip to content Skip to footer

Hosť na KU: Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup

V utorok 16.2.2016 sa o 16:16 hod. na Katolíckej univerzite v Ružomberku uskutočnilo ďalšie tradičné podujatie s názvom Hosť na KU. Komentár k encyklike o milosrdenstve sv. Jána Pavla II. „Dives in Misericordia“ predniesol rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik.

Úvod témy bol venovaný encyklikám vo všeobecnosti, t.j. kto ich vydáva, prečo, čo je ich obsahom, komu sú adresované. Po predstavení samotnej encykliky z formálneho hľadiska, teda kedy bola vydaná, v akej súvislosti, kapitoly a ich témy, otec biskup predniesol svoju prednášku. V nej priblížil pojem milosrdenstva, ktorého tajomstvo osobitne prežívame v tomto mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva. Komentár vychádzal zo samotných názvov jednotlivých kapitol. Otec biskup upriamil našu pozornosť na zjavenie milosrdenstva, jeho obsahový význam v Starom a Novom zákone, taktiež na prejav milosrdenstva v živote človeka. Po odznení prednášky mali poslucháči možnosť zapojiť sa do diskusie. O hudobný doprovod sa postarali doc. Zuzana Zahradníková a doc. Rastislav Adamko, m. prof. KU.

diakon Lukáš