Skip to content Skip to footer

Akadem 2013 – dobrovoľnícky tím

V dňoch 15. – 17. 11. 2013 sa v priestoroch Pedagogickej a Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku konalo stretnutie vysokoškolákov s názvom AKADEM. Zúčastnili sa ho vysokoškoláci z rôznych kútov Slovenska.

Tohtoročný Akadem sprevádzalo heslo “Hľa, tu som, pošli mňa!” (Iz 6, 8). Účastníci si mohli vybrať jeden zo 16 tímov, s ktorým pracovali počas 3 dní. Ja som si vybrala Dobrovoľnícky tím. Náš tím viedla Veronika Hrušková, ktorá sa s nami podelila o svoje zážitky a skúsenosti s činnosťou dobrovoľníka a poskytla nám množstvo informácii. Chvíle sme si spríjemnili aj rôznymi hrami a tiež dobrovoľníckou činnosťou – zbieraním odpadkov neďaleko Katolíckej univerzity. Človek by ani nepovedal, čo všetko sa dá nájsť len tak odhodené v prírode.

Dobrovoľníkom sa môže stať skutočne každý, kto má chuť pomáhať, poskytnúť svoj čas, energiu, vedomosti a schopnosti iným bez očakávania finančnej odmeny. Nezáleží na veku, pohlaví, národnosti, ani na vierovyznaní. Práca dobrovoľníka ponúka množstvo výhod. Umožňuje spoznávať nových ľudí, získavať nových priateľov, pracovné skúsenosti, cestovať. Najdôležitejšie však je pomôcť druhým. Pomôcť tým, ku ktorým život nebol natoľko štedrý. Je to spôsob, ako chrániť životné prostredie, ako ľudí podporiť, povzbudiť a vrátiť im nádej.

Osobne nemám veľmi veľa skúseností s prácou dobrovoľníka, ale v budúcnosti by som rada využila možnosti, ktoré sa naskytnú. Vďaka tímu, ktorý som si zvolila, som sa dozvedela, ako sa dá stať dobrovoľníčkou, na akých internetových stránkach mám hľadať informácie, čo to obnáša a vypočula som si tiež príbeh niekoho, kto už má skúsenosti. Keďže sa pripravujem na povolanie učiteľky cudzích jazykov, rada by som ich v budúcnosti vyučovala v takej krajine, kde deti nemajú toľko možností vzdelávať sa ako my. Bola by to pre mňa vynikajúca skúsenosť do života a urobila by som tým niečo aj pre druhých. Myslím, že učiteľské povolanie je krásne samo o sebe. Veď učitelia nám neposkytujú len vedomosti, ale nás aj vychovávajú. V súčasnosti si to však ľudia často krát nevážia. Treba si uvedomiť, že sú aj krajiny, kde by deti rady chodili do školy, ale nie je to možné. Naučiť takéto deti niečo nové a tým ich potešiť, je snáď tou najkrajšou odmenou.

Takáto práca je skutočne krásna a verím, že moja účasť v Dobrovoľníckom tíme je prvým krôčik na ceste k nej.

Autorka: Janka, PF KU