Skip to content Skip to footer

„A ktovie, či si neprišla práve preto ku kráľovskej hodnosti, aby si bola naporúdzi na takýto čas?“ (Est 4, 14)

Na našich posledných troch stretnutiach o Panne Márii sme rozoberali starozákonnú knihu Ester. Prečo Panna Mária a Ester? Pretože stretká sú zamerané na biblické postavy tých žien, v ktorých nachádzame krásne vlastnosti a čnosti, ktoré má naša nebeská Matka, Mária.

Spolu s rehoľnou sestrou Margitou sme prišli veci na koreň a v texte knihy sme objavili hlboké myšlienky. Jednou z nich je spomínaný verš (Est 4, 14).

Túto otázku odkázal Ester jej strýko a vychovávateľ – Mardochej. Bolo to v čase, keď on a s ním aj židovský ľud žili na území Perzskej ríše. Kráľ Asuer, ovplyvnený Amanom, ich chcel dať všetkých vyhubiť kvôli Mardochejovi, lebo sa Amanovi nechcel pokloniť. Preto Mardochej odkazuje Ester, ktorú si Asuer vyvolil za kráľovnú, aby sa za židovský ľud u kráľa prihovorila. Ester sa však bojí, pretože hoci je kráľovnou, nemôže predstúpiť pred kráľa bez toho, aby ju pozval. Takéto porušenie môže byť aj pre ňu ortielom smrti. No predsa len sa rozhodla konať. Mardochejovi odkázala, že pôjde, ale až o tri dni. Dovtedy prosí jeho a všetkých Židov, aby sa celé tri dni modlili a postili, rovnako urobí aj ona.

Ester tak poslúchla Mardocheja, rovnako ako Panna Mária poslúchala Jozefa, aj vtedy, keď jej v noci povedal, aby ihneď vstali a utiekli s Dieťaťom do Egypta pred Herodesom. Obe boli poslušné, ale nie hocikomu. Poslúchali tých, ktorí ich ochraňovali a starali sa o ne.

Tak ako Ester, ani Panna Mária nevedeli, čo bude ďalej. Obvidve sa rútili do neznáma, obidve boli v nebezpečenstve. Ako na to zareagovali? Modlitbou, a najmä dôverou v Božiu moc, ktorá je znakom nádhernej pokory. Pretože dôvera ide ruka v ruke s pokorou. Len pokorný človek dokáže Bohu dôverovať.

Ako to nakoniec obom celé dopadlo? Výborne: Ester s pomocou Mardocheja zachránila celý národ a Panna Mária s Jozefovou pomocou zachránili malé Dieťa, ktoré vykúpilo celý svet.

A ktovie, či si neprišla práve preto ku kráľovskej hodnosti, aby si bola naporúdzi na takýto čas?“ (Est 4, 14). Ester bola určená za kráľovnú práve pre ten ťažký čas. Ona to pochopila. Vďaka krstu máme my všetci účasť na Kristovej kráľovskej hodnosti. Teda všetci sme malí králi a kráľovné v spojení s naším veľkým Bohom. Nenechajme si túto moc len pre seba, ale zachraňujme ľudí. Môžeme začať od svojich rodín.

Ester to zvládla vďaka modlitbe, pôstu, poslušnosti a pokore, vďaka ktorej Bohu dôverovala. My to môžeme zvládnuť tiež a zachrániť ľudí, aj vďaka mocnému príhovoru Panny Márie, ktorá je kráľovnou navždy.

Panna Mária, kráľovná neba i zeme, oroduj za nás.

Autorka: Katka, študentka PFKU