Skip to content Skip to footer

UPaC založili pred jedenástimi rokmi

Od založenia Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka (UPaC) na Katolíckej univerzite v Ružomberku uplynulo 1. novembra jedenásť rokov. Túto udalosť si členovia UPaC  pripomenuli oslavami.

 

„Naše šikovné dievčatá z UPaC napiekli koláče, išli sme medzi študentov na všetky fakulty, k pedagógom, medzi dekanov, zašli sme aj k pánu rektorovi – jemu sa tiež ušla misa koláčov,“ opisuje atmosféru „narodenín“ otec Jozef Žvanda, univerzitný kaplán. Oslavujúci pokračovali mládežníckou svätou omšou, kde sa premietali zábery z histórie UPaC. Pripomenutie výročia sprevádzalo aj spoločné agapé v pastoračných priestoroch u jezuitov.

UPaC vo svojich začiatkoch nevlastnilo žiadne priestory a všetky aktivity sa odohrávali v univerzitných učebniach alebo na internátoch. Kanceláriou bola sakristia.  Dnes už má vlastné priestory i kanceláriu. Pôsobí v ňom ustálený tím kňazov, pracovníkov a dobrovoľníkov, ktorí slúžia univerzitnému spoločenstvu.

Otec Jozef je v pastoračnom centre od začiatku jeho fungovania. Pri pohľade na uplynulých jedenásť rokov vníma hlavný prínos v neustálej možnosti byť v centre života študentov a mať s nimi dennodenný kontakt v modlitbe, pri športe, či v rámci spoločenských podujatí. Vízia centra je podľa neho v skvalitňovaní služby a sprevádzaní študentov, pedagógov a zamestnancov v akejkoľvek situácii.

Okrem toho, v UPaC chcú povzbudzovať mladých v učení, majú aj túžbu vnášať svetlo do ich života. „Verím, že aj do ďalších rokov bude pre nás Pán inšpiráciou, že nám na univerzitu pošle mladých, ktorí budú mať otvorené srdcia a príjmu to, čo im ponúkame, “ dodáva otec Jozef.

Autorka: Michaela Melová