Skip to content Skip to footer

Živosť adventu – aktuálnosť Božieho príchodu

Advent prináša svoje neopakovateľné očakávanie. Každý deň liturgia slova pri sv. omši odkrýva Boží plán príchodu Ježiša Krista. Každý z nás okrem liturgického adventu potrebujeme prejsť osobným adventom, aby sme Ježiša prijali ako jediného Záchrancu svojho života. K tomu nám výrazne pomáhajú texty Svätého Písma spojené s rozjímaním, prijímanie Eucharistie, život pokornej služby, ale aj vlastné cesty Božieho zjavenia. Tohto týždňa som si prečítal na internete nasledujúcu informáciu:

„V pondelok 12. decembra, keď si Latinská Amerika pripomína svoju patrónku Pannu Máriu Guadalupskú, bude Benedikt XVI. o 17.30 h predsedať v Bazilike sv. Petra slávnostnej svätej omši pri príležitosti osláv 200. výročia nezávislosti krajín Latinskej Ameriky. V tejto súvislosti prinášame zaujímavé informácie americkej agentúry pre letectvo a vesmír, NASA. Ide o výsledky vedeckých výskumov na obraze Panny Márie Guadalupskej, ktorý na zástere sv. Juana Diega, (domorodcami nazývanej „tilma“), nebol namaľovaný ľudskou rukou.

Oftalmologické štúdie vykonané na očiach Márie ukázali, že na približujúce sa svetlo sietnica reaguje rovnako ako sietnica živého oka. Teplota vlákna tkaniny, z ktorej bola tilma zhotovená, udržiava konštantnú teplotu 36,6 °C, rovnako ako telo živej osoby. Prostredníctvom fonendoskopu počuť pod opaskom odevu Panny Márie (naznačujúcom jej tehotenstvo) tep, rovnako ako u dieťaťa v maternici,115 pulzácií za minútu. Ďalej podľa agentúry NASA materiály, ktoré tvoria farby obrazu, nepatria k prvkom známym na Zemi. Ba čo viac, prostredníctvom laserový lúčov je vidieť, že farby textílie sú tesne nad plátnom, bez toho, aby sa ho dotýkali. A ešte jedna pozoruhodnosť: hviezdy viditeľné na plášti Panny Márie odrážajú presnú konfiguráciu neba nad Mexikom v zimnom slnovrate, v deň, keď došlo k zázraku – 12 . decembra 1531.“ (http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20111210026)

Hoci naša viera nestojí na týchto súkromných zjaveniach, napriek tomu môžu byť pre nás silným momentom v našom osobnom advente. Vyprosujem Vám novú opravdivosť vo vzťahu ku Ježišovi Kristovi. o. Róbert.