Skip to content Skip to footer

Požehnaný čas DDAA

Pondelkovou mládežníckou svätou omšou 5. 12. sa začala dvojdňová adventná adorácia. Bol to požehnaný čas pre naše univerzitné spoločenstvo, počas ktorého sme si vzájomne vyprosovali milosti pre toto dielo a všetkých, ktorí sú jeho súčasťou. My, dievčatá z Ruže, spolu s “hosťami”, sme vytvorili modliace sa spoločenstvo pred eucharistickým Kristom počas nočného času z utorka na stredu. Aj napriek mnohým povinnostiam, či únave, celý čas niekto zotrval pri eucharistickom Ježišovi v našej kaplnke sv. Edity Steinovej. Pre mňa osobne to bola veľmi vzácna chvíľa, pretože:

„Ježišu, Ty si Kráľ, no nad nikoho sa nepovyšuješ.

Ježišu, Ty si najmocnejší, no svoju moc nikomu nevnucuješ.

Ježišu, ľudia hľadajú to, čo je medzi nimi rozdielne, no Ty nás všetkých spájaš.“

Eva M., študentka KU