Skip to content Skip to footer

Wo Glaube, da Liebe…

Nedávno skončené skúškové obdobie sme my, členovia tímu UPaC Jána Vojtaššáka v Ružomberku, využili k mnohým aktivitám, ktoré počas prednáškového obdobia z časového hľadiska nie je možné uskutočniť. Jednou z nich bola aj návšteva u našich priateľov v Nemecku, kde sme ďakovali za mnohé dobrá, ktoré nám dobrý Pán Boh prostredníctvom nich konal a stále koná. Z nášho pobytu v Nemecku som sa spolu s otcom Dušanom Galicom vrátil obohatený aj o množstvo krásnych myšlienok. A tu je jedna z nich: „Wo Glaube, da Liebe. Wo Liebe, da Friede. Wo Friede, da Gott. Wo Gott, da keine Not.“ Skúsme si to ešte preložiť do slovenčiny: „Kde je viera, tam je láska. Kde je láska, tam je pokoj. Kde je pokoj, tam je Boh. Kde je Boh, tam niet núdze.“

Hlboké myšlienky, však? Kiežby pomohli aj nám, univerzitárom, v tom našom aktuálnom neľahkom zápase.

Jozef Žvanda