Skip to content Skip to footer

Web a jeho dotyky s nami

Na záverečnom cykle prednášok (23.04.2015) „Utorky s hosťami“ sme privítali prof. Máriu Bielikovú, ktorá nás voviedla do sveta webu. Pani profesorka s veľkým prehľadom, znalosťou problematiky i pedagogickým prístupom nám predstavila dejiny danej problematiky a súčasnú situáciu.

S myšlienkou webu prišiel v roku 1989 Sir. Tim Berneers-Lee, ktorý sa usiloval prepojiť vedecké pracovisko v Cerne (myšlienka bola zrealizovaná v auguste 1991). Web je inžinierským dielom, jeho význam pani profesorka prirovnala ako ku vynájdeniu kníhtlače. Úspech webu prináša jeho dostupnosť, škálovitosť a viactvarosť.

V súčasnosti sa informačný priestor webu vyvíja. Na odkazoch edx, coursera, udacity sa môžeme zapojiť do rozličných kurzov, ktorí nás vovedú do mnohých oblastí.

V závere pani profesorka zhodnotila silné stránky webu, ktoré vidí v lepšom prístupe ku informáciám, efektívnosti vykonávania mnohých úloh, zlepšovaniu kvality života a k poznaniu i zábave. Slabé stránky spočívajú v strácaní schopnosti riešiť problémy a budovaniu závislostí.

Prof. Mária Bieliková pôsobí na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Venuje sa výskumu Internetu a zameriava sa na sociálne aspekty pri vyhľadávaní a odporúčaní informácií na Internete.

Cyklus prednášok „Utorky s hosťami“ bude pokračovať aj v nastávajúcom akademickom roku a v súčasnosti sa pripravuje jeho nová podoba.

O. Róbert