Skip to content Skip to footer

Sedliacka veselica 2015

Tohtoročná veselica sa konala v stredu 22. 4. 2015 (v stredu) vo Fojé PF KU. Podujatia sa zúčastnilo okolo 50 účastníkov. Medzi krojovaných zavítal aj rektor KU prof. Jozef Jarab, PhD a prorektor Doc. František Trstenský, PhD. Akciu moderovali študenti FF KU – Monika Tuková a Ján Hudacký.

Veselica sa odštartovala ľudovými piesňami s novými, humornými textami. Po krátkej modlitbe pán rektor uviedol do radostnej atmosféry podujatia. Potom nasledovali tanečné kolá so slovenskými ľudovými i modernými piesňami. Prestávky zapĺňali duchaplné hry v miesení cesta na šišky, pílení dreva (ani dievčatá sa nedali zahanbiť), klobúkový tanec, spev so živou hudbou. Na veselici nechýbala dobrá kapustnica i pohostenie na stoloch. Pre účastníkov podujatia bola pripravená praktická tombola pozostávajúca z gazdovských produktov: klobásky, slaniny, žinčice… Mnohí mali postarané o základné potraviny na obed nasledujúceho dňa.

Sedliacka veselica bola časom budovania spoločenstva, radostnej prípravy na skúškové obdobie i utvrdením sa v slovenských koreňoch. Už teraz sa teším na ďalšie hodnotné podujatia, na ktoré dúfame, zamieria aj nohy ružomberských študentov.

O. Róbert

Foto: Internet