Skip to content Skip to footer

Vtedy Heli pochopil, že chlapca volá Pán, resp. vypočuť aj toho najmenšieho

Pred časom britská rozhlasová stanica BBC zorganizovala program reality šou pod názvom: Zostup z najvyššieho poschodia. Išlo tu o to, že šéfovia najväčších britských podnikov mali na celý týždeň zostúpiť z najvyššej pozície na tu najnižšiu vo svojej firme. Do programu vstúpil aj majiteľ jedného z veľkých hotelových reťazcov. Celý týždeň mal v jednom zo svojich hotelov pracovať pri myčke riadu. No vydržal iba hodinu a s veľkým krikom sa nervózne vrátil späť do svojho kresla. Keď ho však zlosť prešla, vrátil sa opäť k myčke, kde napokon aj celý týždeň vydržal. Po návrate do svojej pozície okamžite svojim zamestnancom, zvlášť tým na najnižších postoch, zvýšil plat.

V dnešnom čítaní sa Boh prihovára malému Samuelovi, nie kňazovi Hélimu. Možno je to smiešne, že maličkému dieťaťu, ktoré v chápaní vtedajšieho Izraela neznamenalo nič sa zjavil Boh a nie ako by sme to očakávali my podľa nášho scenára, Božiemu služobníkovi, kňazovi Hélimu. Boh sa prihovára maličkému. Keď neskôr Samuel dospeje a Boh ho pošle do Betlehema, aby spomedzi siedmich Izaiho synov jedného z nich pomazal za kráľa, Samuel uprie pohľad na toho najsilnejšieho, no Boh mu ukáže na najmladšieho, na najmenšieho pastierika Dávida.

Aj v modernej dobe badáme podobnú skúsenosť. Pri zjaveniach Panny Márie v Lurdoch či Fatime Boh si nevyberá vzdelaných teológov, ale deti, úbohých chudobných pastierikov. Je známe aj o regule rehole sv. Benedikta, podľa ktorej predstavený kláštora má vypočuť aj toho najmenšieho brata.

Tak si v tomto našom uvažovaní uvedomujeme, akú dôležitú úlohu v živote zohrávajú maličkí. Často cez maličkých, cez deti, cez jednoduchých ľudí, často tak, ako je to v našom dnešnom biblickom príbehu, sa k človeku prihovára Boh a cez maličkých nám ponúka riešenia. Na tomto mieste si dnes uvedomujeme, aké je potrebné vypočuť si aj toho najmenšieho, aké je potrebné zo svojej pozície tam hore zostúpiť sem dole k maličkým, k ľuďom, ktorí sú možno pre riadenie firiem, podnikov, škôl, Cirkvi zanedbateľní, no v skutočnosti oni sú tí najdôležitejší. Maličkí sú často v prvých líniách v priamom kontakte so životom a dobre mu rozumejú. Život nepoznajú iba od zeleného stola, ale z priameho stretu zo svetom.

Maličkým sa zjavuje Pán, k maličkým sa často prihovára, maličkým často ponúka riešenia. Je preto dôležité, nesmierne dôležité robiť tak, ako to robil náš Pán, načúval maličkým. Dnes túto službu skvele vykonáva pápež František.

Jozef Žvanda

Foto: Internet