Skip to content Skip to footer

Víkend u benediktínov v Sampore, Artikulárny chrám v Hronseku a poľadovica na Donovaloch

Kláštor Premenia Pána bratov benediktínov v Sampore pri Sliači, ktorý je otvorený od roku 2010, sa v dňoch 17.-19. novembra 2017 stal v priebehu posledného roka už po druhýkrát cieľom duchovného víkendového pobytu študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) a ich univerzitných kaplánov. Tentokrát na „posvätnú benediktínsku pôdu“ zavítalo sedem študentov KU a dvaja kňazi Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka v Ružomberku (UPaC), o. Róbert Slotka a o. Jozef Žvanda.  

Mladí  vysokoškoláci sa so svojimi kňazmi naplno zapojili do kláštorného života. Počas troch dní sa aktívne zapájali do bohatého duchového programu benediktínov, ktorého oporný pilier tvorí dennodenné slávenie Eucharistie a modlitba Liturgie hodín a tiež rozjímavé čítanie Svätého Písma formou Lectio divina. Skoré ranné vstávanie, zvlášť v nedeľu ráno o tretej hodine na modlitbu Posvätného čítania, pre účastníkov určite nebolo ľahké, ale študenti to so svojimi kňazmi úspešne zvládli. Keď mnohí v tej chvíli u nás doma, v Európe či vo svete ešte spali spánkom spravodlivých, mladí Ružomberčania sa so svojimi kňazmi a s bratmi benediktínmi modlili za tento svet, za tento náš zvláštny svet. Súčasťou duchovného programu bolo aj štúdium niekoľkých častí knihy Benediktova voľba od Roda Drehera a duchovný rozhovor s mníchom, otcom Jozefom Brodňanským, ktorý v nedeľné dopoludnie uvádzal študentov do tajomstva benediktínskej spirituality. Vrcholom celého duchovného programu bola nedeľná svätá omša slávená v kláštornom chráme dopoludnia o 10.30 hod. Homíliu tu predniesol univerzitný kaplán, o. Jozef Žvanda.

V duchu Ora et labora!

Pobyt v Kláštore Premenia Pána bratov benediktínov v Sampore bol pre Ružomberčanov v duchu benediktínskeho hesla: „Ora et labora! – Modli sa a pracuj!, možnosťou zapojiť sa aj do pomocných prác. Rozbahnené cesty a ani mokré polia a lúky v blízkosti priľahlých hospodárskych budov neumožnili prácu vonku, a tak mladí hostia pomáhali s lúpaním orechov či s prípravou chutného zeleninového šalátu podľa receptu benediktínov, ktorý bol chutným obohatením nedeľného stolovania.

Novučičké ubytovacie priestory, pekne zariadené izby, z ktorých každá z nich nesie meno jedného z púštnych otcov, ale aj výborná strava a spoločný obed v sobotu a v nedeľu s benediktínmi v ich klauzúre, sa pre účastníkov víkendového pobytu stali akoby čerešničkou na torte. Táto víkendová radosť bola na ceste domov obohatená ešte o krátku návštevu nádherného dreveného Artikulárneho evanjelického Kostola v blízkom Hronseku z roku 1726, v ktorom sa 15. septembra 1847 ženil slávny Andrej Sládkovič. Domov, do Ružomberka, sa študenti so svojimi kňazmi pre poľadovicu na Donovaloch dostali v nedeľu až neskoro večer. Ani to dlhé čakanie v kolónach ich nemohlo obrať o radosť z pobytu u benediktínov.

Pobyt u benediktínov – veľké obohatenie

A tak tri dni strávené v Kláštore Premenia Pána bratov benediktínov v Sampore sú veľkým obohatením pre mladé študentské duše. Je nádej, že ovocie tohto pobytu sa prejaví v živote mladých študentov a kňazov z Katolíckej univerzity v Ružomberku už čoskoro. Je nádej, že časom sa takýto duchovný pobyt absolvujú aj pedagógovia Katolíckej univerzity v Ružomberku.

O svojej skúsenosti z víkendovky u benediktínov v Sampore hovorí Duchovný správca UPaC Jána Vojtaššáka v Ružomberku, o. Róbert Slotka: „Oslovila ma tradícia – latinský jazyk, neustála oslava Boha cez spev a gestá, dotiahnuté časti liturgie hodín – asperges po úkone kajúcnosti pri kompletóriu a presun pátrov pri mariánskej modlitbe ku soche Panny Márie, rozšírenie počtu žalmov pri modlitbe liturgie hodín; práce pre spoločenstvo, ktorú sme prepojili so zaujímavým čítaním knihy „Benediktova voľba“, nočná vigília o 3:00, ktorá bola oslavou Pána v Dies Domini, srdečnosť rehoľníkov pri osobných stretnutiach.“

Celkom na záver je treba povedať, že…

… že benediktíni žijú podľa najstarších západných mníšskych tradícií kodifikovaných v Regule sv. Benedikta. V úsilí „aby bol vo všetkom oslávený Boh“ zohrali významnú úlohu pri utváraní kresťanskej Európy a v súčasnosti sú rozšírení po celom svete.

Na územie dnešného Slovenska prišli benediktíni ešte pred misiou sv. Cyrila a Metoda. Po veľkom rozmachu však nastal úpadok spôsobený rôznymi okolnosťami, ktorý dovŕšil príchod komunistickej totality. V roku 2003 sa však „čierni mnísi“ opäť na Slovensko vrátili, aby tu v roku 2010 otvorili nový kláštor Premenenia Pána v Sampore.

Jozef Žvanda