Skip to content Skip to footer

Slovo z Kaplnky: Streda po 33. nedeli A – Modlitba a láska uzdravujú srdce ženy

„Ale najväčší obdiv a úctivú spomienku si zaslúži ich matka. Veď videla za jediný deň zomierať sedem svojich synov a znášala to vyrovnane, pre nádej, ktorú mala v Pánovi“ (2 Mach 7, 20).

V druhej knihe Machabejcov v siedmej kapitole svätopisec opisuje príbeh o hrdinskej matke siedmich synov. Na vlastné oči videla umierať mučeníckou smrťou svojich synov, ktorí sa vzopreli pohanskému kráľovi Antiochusovi a odmietli sa vzdať Božích zákonov. Hrdinská matka už viac netúžila po ich pozemskom živote, ale túžila po ich spáse v Bohu a po večnom živote. Preto ani v najťažšej chvíli života nezapochybovala a podporovala svojich synov, aby zostali verní Bohu. Všetci synovia nakoniec zomreli mučeníckou smrťou. Víťazom sa nakoniec nestal násilný kráľ, ale jednoduchá žena, matka.

Akú dôležitú úlohu v našom živote zohráva naša matka, mama… Iba mama pozná hodnotu života, lebo iba mama nosila život pod srdcom. My, muži si nie vždy uvedomujeme jeho cenu, preto sme to my, muži, ktorí vedieme vojny a zabíjame. Iba mama pozná ozajstnú cenu života. Možno aj preto sú ženy viac zbožnejšie, než my, muži. Potrebujeme ich, potrebujeme zbožné ženy a ženy si zase zaslúžia našu úctu a lásku. Každá žena, každé dievča si zaslúži našu úctu a lásku. Každá žena a každé dievča si zaslúži našu modlitbu.

Modlitba a láska uzdravuje srdce dievčaťa a srdce ženy, aby dievča, keď sa raz stane matkou, spoznalo hodnotu ľudského života, aby si neskôr pre svoje dieťa vyprosila nielen pozemský život, ale večný život, tak ako matka siedmich umučených synov.

Jozef Žvanda

Foto: Internet