Skip to content Skip to footer

Via Crucis zo Svetových dní mládeže v Madride

V tomto čase modlitby budeme sprevádzať Krista v rovnakých šľapajach, ako keď kráčal na Kalváriu. Prebuďme našu lásku tým, že ho budeme nasledovať. Držme naše okolie a mysle v absolútnom tichu a nedovoľme cudzím myšlienkam vyrušovať  nás v tomto zbožnom rozjímaní. Uvedomme si so skromnosťou a žiadosťou o jeho milosť, že nie sme hodní vstúpiť  do „Jeho srdca“,  aby sme mysleli ako On a žili ako On žije záhadu bolesti z Jeho vlastného tela, aby zaplatil za hriechy ľudstva.

Budeme si pamätať všetkých mladých ľudí na svete, ktorí sú obeťami nespravodlivosti, prenasledovania, obeťami zlého zaobchádzania, chudoby, otroctva, trápenia… Im Ježiš vraví, že nie sú sami, pretože prijíma ich bolesť a kráča popri nich. „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“

Viac Crucis (Krížová cesta) zo Svetových dní mládeže v Madride

 autori: o. Róbert Slotka a Lukáš Mikulík – študent FF KU