Skip to content Skip to footer

Veľkonočný pozdrav z Kazachstanu

Drahí študenti, učitelia, zamestnanci a absolventi našej Katolíckej univerzity ! Chcem vás úprimne pozdraviť z nášho misijného centra v meste Karaganda vo východnom Kazachstane a zaželať pri vyvrcholení veľkonočnej oktávy nedeľou Božieho Milosrdenstva, aby ste na sebe zakúšali nesmiernu hĺbku Pánovej veľkorysej a bezpodmienečne prijímajúcej lásky a samy sa stali jej šíriteľmi v individualisticko-obchodnej mentalite súčasného myslenia… Stále vám žehnajuc tiež v modlitbe prepojený a sam o modlitbu prosiaci  otec Ondrej Šmidriak