Skip to content Skip to footer

Slovo z Kaplnky, štvrtok 23.04.2020: Kto prichádza zhora, je nad všetkých… (Jn 3, 31-36)

Tajomný nočný rozhovor Ježiša s farizejom Nikodémom dnes pokračuje. Nikodém patrí do skupiny farizejov, ktorí v Izraeli vlastnia politickú a aj náboženskú moc, strážia čistotu židovskej viery, no na stránkach evanjelia sa stretávame aj s tým, ako im Ježiš vyčíta ich dvojtvárnosť, a preto neváha na ich adresu zvýšiť svoj hlas. Nikodém je naopak spravodlivým mužom a vo svojom vnútri cíti, že Ježiš je ktosi viac, že Ježiš skutočne hovorí pravdu.

„Kto prichádza zhora, je nad všetkých“, hovorí Ježiš a Nikodém napriek svojmu vzdelaniu a postaveniu, je prikrátky na správnu interpretáciu týchto slov. „Kto prichádza zhora, je nad všetkých“, hovorí Ježiš a zároveň vysvetľuje, že ten, kto prichádza z hora, prichádza z neba. Ježiš prichádza z neba, kde zažil nekonečnú Otcovu lásku, prichádza z neba, o ktorom ani ucho nepočulo, ani oko nevidelo a ani do ľudského srdca nevystúpilo to, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ježiš zažil nekonečnú Otcovu lásku, a tak hovorí ináč, ako my, ľudia zdola. Na každom kroku evanjelia sme svedkami toho, že Ježiš hovorí ako ten, ktorý je zasiahnutý nekonečnou láskou. Preto vidí ľudí a veci tohto sveta ináč ako my, ľudia zdola. Ježiš na každom kroku evanjelia nám vysvetľuje a svojimi skutkami potvrdzuje, že Boh nám nedáva Ducha podľa miery, že Boh nám dáva oveľa viac, že nám dáva Ducha ako nekonečný dar, každému jednému z nás. Preto aj my potrebujem zažiť lásku, tak ľudskú ako aj Božiu, aby sme hovorili ináč, ako tí, ktorí sú zasiahnutí nekonečnou láskou.

„Kto prichádza zhora, je nad všetkých,“ hovorí Ježiš a zároveň na stránkach evanjelia dáva ešte iné vysvetlenie. Zhora prichádza ten, kto prichádza zhora z kríža. Ježiš zomrel za nás na kríži, zhora, z kríža potvrdil definitívnu Božiu lásku voči človeku. „Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3, 16) Aj my zažívame tento pohľad zhora vo chvíli, keď do nášho života vstupuje utrpenie a keď toto utrpenie vkladáme do Božích rúk. V tej chvíli sa mení náš pohľad a my vidíme veci ináč, vidíme ich ako ten, kto prichádza zhora a vtedy pochopíme to, čo raz vyriekla svätá Terézia z Avily, keď povedal: „Solo Dios basta – Boh stačí!“

Aj dnes sa pokúsme krok za krokom vystupovať hore proti prúdu na vrh Božieho evanjelia a Božích sviatostí, aby sme ako tí, ktorí prišli zdola, objavili skúsenosť toho, ktorý prišiel zhora, nášho Pána Ježiša Krista.

Text a foto: Jozef Žvanda