Skip to content Skip to footer

Ukončenie Kurzu – Láska a sexualita

V termíne 14.-15.06.2018 prebehlo na Jezuitskej chate v Trlenskej doline pri Vlkolínci posledné stretnutie Kurzu – Láska a sexualita.

Hlavnou náplňou tohto stretnutia bola záverečná prezentácia prác, s využitím nadobudnutých poznatkov z bohatstva cirkevných dokumentov. Väčšina prác obsahovala rozprávanie, niektorí si zvolili formu eseje. Absolventi sa usilovali vložiť do prác svoje osobné skúsenosti, bolo v nich cítiť „človečinu“, pochopenie, porozumenie a prinášali pohľady zamerané na pravú lásku. Mnohé práce boli zrelé na publikačné vydanie. Podujatie bolo pretkané svätými omšami, spoločnou prípravou jedla a rovnako aj spoločným zdieľaním. Účastníci kurzu vyjadrili chuť pustiť sa do ďalšie ročníka.

Kurz láska a sexualita viedli lektori zo Spoločenstva sv. Jána Pavla II. a hlavnými moderátormi boli manželia Zuzana a Jaroslav Chanasovci z Ružomberka. Obaja manželia sú absolventmi postgraduálneho štúdia o rodine či už na Inštitúte sv. Jána Pavla II. v Ríme alebo podobného inštitútu v Rakúsku. Kurz prebiehal na pôde Univerzitného pastoračného centra biskupa Jána Vojtaššáka v Ružomberku v priebehu celého uplynulého akademického roka každé dva týždne. Účastníci kurzu, medzi ktorými boli prevažne študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku a univerzitní kapláni, duchovní otcovia Róbert Slotka a Dušan Galica, si na každé stretnutie naštudovali pripravené materiály a cez pracovný list nad textami uvažovali. Spomínaný kurz bol pre každého z účastníkov veľkým obohatením, a tak je tu nádej, že raz prinesie aj kvalitné ovocie.

Róbert Slotka