Skip to content Skip to footer

Túžba po mieri v Sudáne

Na poslednej mládežníckej sv. omši (27. 3. 2017) sme privítali vzácnych hostí – P. Dávida Tulimeliho, SDB, ktorého sprevádzal P. Štefan Kormančík, SDB. Hosť sa podelil so svojou misijnou skúsenosťou v južnom Sudáne, kde pôsobí dvanásť rokov.

Sudán bol 40 rokov skúšaný občianskou vojnou medzi moslimami a kresťanmi. V roku 2011 získal južný Sudán nezávislosť a v roku 2013 sa tu opäť rozpútala kmeňová vojna, pri ktorej  za tri dni zomrelo 50 000 ľudí. V južnom Sudáne v súčasnosti nefungujú žiadne štátne školy, iba cirkevné. V saleziánskom centre, v ktorom pôsobí don Dávid, je v súčasnosti okolo 18 000 utečencov, väčšinou ide o ženy a deti. Okrem toho je v centre osem základných škôl, štyri stredné školy, technické učilište a zdravotné stredisko. V centre pôsobia len dvaja kňazi, ktorí sa usilujú odovzdávať nádej prostredníctvom vzdelávania detí, pravidelnej modlitby sv. ruženca a skutkov telesného a duchovného milosrdenstva. Zdôrazňujú, že veriaci majú byť na prvom mieste kresťanmi – katolíkmi a až na druhom mieste sú príslušníkmi kmeňa. Ich snom je zabezpečiť vzdelávanie pre 40000 detí. V súčasnosti sa v ich školách vzdeláva 6000 detí.

Do ich služby vyprosujeme dary Ducha Svätého a mocnú ochranu Pomocnice kresťanov.

Róbert Slotka