Skip to content Skip to footer

5. pôstna nedeľa A 2017: Náš priateľ Lazár spí…

Lukáš – študent KU je Božím zázrakom. V rýchlosti 140 km/hod. narazil na motorke čelnou zrážkou do protiidúceho auta. Tri mesiace ležal v kóme a nikto mu už nedával šancu. Lukáš sa z toho dostal a mnohé modlitby boli vypočuté. Po zázračnom uzdravení sa Lukáš s celou rodinou dal pokrstiť. V tomto týždni sme trávili spolu tri dni na Spiritualite vo Važci. Po jej skončení mi napísal tento E-mail: „Dobrý deň chcel by som sa veľmi pekne poďakovať za Spiritualitu. Veľmi ma to spojilo s našim Pánom a otvorilo mi to oči a viem, že už od Boha nechcem, aby mi nič dával. Bude mi stačiť, keď mi už nič nezoberie. Veľká vďaka.“

Bohu vďaka, Lukáš žije. V dnešnom evanjeliovom príbehu žije aj Lazár. Bol mŕtvy, nemal už žiadnu šancu, ale Ježiš ho vzkriesil z mŕtvych. Smrť a vzkriesenie, smrť a život priateľa, toto je témou dnešnej piatej pôstnej nedele, keď zahaľujeme Kristov kríž. V dnešnom evanjeliu nás tiež dojíma hlboké priateľstvo Ježiša s Lazárom a s jeho sestrami, Martou a Máriou. Dojíma nás aj krásny vzťah, ktorý pestovali títo traja súrodenci so svojim okolím, takže keď Lazár zomrel, jeho plačúce sestry prišlo potešiť množstvo priateľov a známych.

Ježiš bol Lazárovým hlbokým priateľom, no predsa dovolil, že jeho priateľ Lazár zomrel. Náš študent Lukáš, Bohu vďaka, žije a aj vďaka tejto svojej skúsenosti, pocítil Ježišovo priateľstvo, prijal krst, aby sa so svojim priateľom mohol spojiť ešte hlbšie. Koľkí však podobné prípady neprežili. Koľkí mladí ľudia, medzi ktorými bolo množstvo Ježišových priateľov, dopravné nehody neprežili. Koľkí zomreli následkom ťažkých chorôb a medzi nimi boli mnohí Ježišovi priatelia. A Ježiš dovolil, že jeho priatelia  zomreli. Koľkí mladí zomreli duchovne, vzdialili sa od svojho priateľa Ježiša a dnes sú chodiacimi mŕtvolami. Koľkí synovia a dcéry dobrých kresťanských rodičov. A Ježiš to dovolil.

Ježiš dovolil, že zomrel jeho dobrý priateľ Lazár. Ježiš to dovolil, lebo dobre vedel, že táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn. Ježiš dovolil smrť mnohých mladých, starých, smrť jeho mnohých dobrých priateľov, lebo vedel a vie, že táto smrť nie je na smrť, ale na Božiu slávu. Ježiš dovolil duchovnú smrť mnohých mladých aj starých, ktorí sa z rôznych dôvodov od neho vzdialili, lebo vie, že táto duchovná smrť nie je na smrť, ale na Božiu slávu. Keď dnes Ježiš v rozhovore s Martou vysloví slová: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“, tým utešuje nielen Martu, ale aj všetkých nás, aby sme sa veľmi netrápili, ale aby sme mu hlboko dôverovali.

Ježiš dopustí chorobu, nehodu a možno aj to, že jeho priatelia zomrú. No aj tak mu máme my, jeho priatelia dôverovať, lebo On je Vzkriesenie a Život. Záver pôstneho obdobia nás pozýva uvažovať nad tým, že aj my, jeho priatelia môžeme zomrieť. Preto zvlášť po tieto dni máme premýšľať aj o svojej smrti, že ona môže prísť aj náhle. No na Boha a na svoj život sa máme dívať vo svetle večnosti. Potom sa nemusíme báť, lebo utrpenia tohto času nie sú hodné porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa nám má zjaviť. On, Ježiš, náš priateľ, ktorý je Vzkriesenie a Život, raz vzkriesi aj nás a všetkých svojich priateľov. On vzkriesi aj tých, ktorí sú momentálne duchovne mŕtvi. Áno, On má moc, aby mŕtvi raz vyšli z hrobov. Preto sa nemusíme báť, ak sme Ježišovými priateľmi, lebo On, Ježiš, je Vzkriesenie a Život. Len, o jedno nás prosí, aby sme mu dôverovali a aby sme chceli byť jeho priateľmi.

Jozef Žvanda

Foto: Internet