Skip to content Skip to footer

Taizé stretnutie 2014 v Prahe

Od konca 70 rokoch organizujú bratia z Taize Púť dôvery na zemi – stretnutie európskej mládeže s bratmi z Taizé. Mladí z celej Európy i mimo nej sú prijímaní obyvateľmi a miestnymi cirkevnými spoločenstvami celého regiónu. Mladí tu majú možnosť modliť sa spevom, zakúsiť pohostinnosť v rodinách, stretnúť sa s ľuďmi, ktorí žijú z evanjelia uprostred výziev dneška, pripojiť sa k tisíckam mladých v hľadaní lepšieho porozumenia viery a života cirkvi.

Posledné Európske stretnutie sa konalo v Prahe od 29.12. 2014 –  2.1. 2015. Bol to už 37. ročník a zúčastnilo sa na ňom vyše 30 tisíc mladých zo 65 krajín. Tohtoročné stretnutie sa nieslo v duchu hesla: „Vy ste soľ zeme“.

Na stretnutí sme sa modlili za jednotu, mier a pokoj na celom svete. Taktiež sme sa  zapojili do rôznych workshopov, navštívila som prednášku českého teológa prof. Tomáša Halíka. Tiež sme sa zúčastnili na ekumenickej bohoslužbe v katedrále sv. Víta. Na podujatí sme stretli aj našich slovenských biskupov – Mons. Jozefa Haľka a vladyku Milana Lacha. Mali sme možnosť spoznať krásu a históriu Prahy, nadviazať nové priateľstvá. Veľmi silné boli pre mňa rozhovory s mladými z Ukrajiny, ktorí nám rozprávali o situácii vo svojej krajine. Napriek ťažkej situácii, ktorú tam majú, boli plní nádeje a radosti zo spoločenstva. Nový rok sme oslávili v mieste nášho  ubytovania, v našom prípade to bola základná škola v blízkej dedinke pri Prahe. Na Silvestra si každá krajina si pripravila svoj program, či už to bol spev, tanec, scénka, ukazovačka, všetko sa nieslo v radostnom duchu. Potom sme si išli pozrieť ohňostroje.  Budúci ročník sa uskutoční v španielskej Valencii. Z toho stretnutia som si odniesla veľkú radosť, povzbudenie a duchovných síl.

Komunitu v Taizé má v súčasnosti viac ako 100 bratov. Jedná sa o ekumenickú komunitu, bratia pochádzajú z 30 národov. Žijú z práce vlastných rúk. Neprijímajú pre seba žiadne dary. Rovnako ani svoje vlastné dedičstvá. Komunita ich venuje tým najchudobnejším. Niektorí bratia žijú na miestach poznačených biedou, aby tam boli svedkami pokoja a súčasne boli blízko tým, ktorí trpia. Dnes žijú malé skupinky bratov v Ázii, Afrike a Južnej Amerike.

Miriam Kováčiková, PF KU