Skip to content Skip to footer

Študentský večer

Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka v spolupráci s Katolíckou univerzitou zorganizovalo 20. septembra v priestoroch Foajé Pedagogickej fakulty Študenstký večer pri príležitosti otvorenia nového akademického roka. Ďakujeme zvlášť všetkým študentom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli, aby sa toto pekné podujatie mohlo ukutočniť.