Skip to content Skip to footer

Duchovná obnova pre pedagógov a zamestnancov KU

Pred začatím nového akademického roka sme pre pedagógov a zamestnancov našej univerzity pripravili duchovnú obnovu, ktorá sa konala dňa 13. septembra 2023 vo Výstavnej sieni rektorov, pod vedením vdp. Matúša Oravca, farského administrátora Podbiela.

Vo svojom príhovore na tému „Stretnutie s Ježišom“ povzbudil všetkých účastníkov k túžbe po vzťahu so živým Kristom, podelil sa s nimi o jeho osobné stretnutie s Ježišom, ale tiež o príbehy a svedectvá ľudí, s ktorými sa stretol a za ktorých sa modlil.

Ústredným posolstvom duchovnej obnovy bola potreba vnútorného uzdravenia a neustáleho odpúšťania, a to na základe podobenstva o nemilosrdnom sluhovi (Mt 18, 23-35).

Duchovnú obnovu sme zavŕšili adoráciou a svätou omšou v univerzitnej kaplnke.