Skip to content Skip to footer

Študentka Dominika Kunová o Škole rodiny a prednáške Identita muža

Cyklus prednášok pod spoločným názvom „Škola rodiny“ ma zaujal hneď, ako som túto informáciu zahliadla na školskej nástenke. Rodinné a partnerské vzťahy sa týkajú každého človeka. Pre mňa daná problematika má pridanú hodnotu aj tým, že študujem psychológiu. Plná očakávania som sa vybrala na prvú prednášku, ktorá sa uskutočnila 21. februára 2018 o 19.00 v priestoroch UPaC a niesla sa  konkrétne v téme „Originalita muža“. Bola pod vedením manželov Štefana a Marianny Páterkovcov, ktorí majú skúsenosti s podobnými prednáškami v spoločenstve.

Pán Štefan Páterek si na úvod prednášky vybral prerozprávanie príbehu o Titanicu a Costa Concordia. Na príklade týchto dvoch lodí nám ilustroval zmenu správania mužov za posledných sto rokov. Dalo by sa povedať, že tragédia, ktorá postihla tieto lode je porovnateľná s osudom „mužstva“. Už samotný príbeh nás vtiahol do deja a mňa osobne viedol k mnohým otáznikom v mysli. Pán Páterek zároveň nezabudol dodať, že to nie je len vina mužov, ale je to spôsobené celou „reformou“ spoločnosti ako aj jednotlivými ženami.

Ďalej sa téma presunula k otázke, čo robí muža mužom. Pri vývine mužskej identity je veľmi dôležité správne poradie. Hovorí o tom, že je potrebné, aby sa chlapec v prvom rade stal mužom. Následne je pripravený prejsť na úroveň manžela a nakoniec otca. Ženskej časti publika sa veľmi dobre počúvalo, keď pán Páterek hovoril o tom, čo všetko musí muž zvládnuť pri žene. Medzi dôležité úlohy bolo zaradené umývanie okien, rozprávanie sa so ženou o kozmetike, respektíve schopnosť ju rozosmiať. Na prednáške boli tiež rozoberané najdôležitejšie vlastnosti muža ako napríklad zdravé sebavedomie, zodpovednosť, autenticita či schopnosť pravdivosti.

Veľmi sa mi páčilo, že pán Štefan Páterek nekládol dôraz len na mužov, ale vyzdvihol aj úlohu žien. Hovoril, že sú to práve ženy, ktoré musia pomôcť, aby sa muž stal mužom napríklad aj tým, že budú podporovať ich dobré priateľstvá. Na druhej strane úloha mužov je naučiť sa ženy počúvať. V prípade, že to nedokážu a nepracujú na tom, môže to mať veľmi negatívne dôsledky pre celý vzťah. S týmito názormi som sa úplne stotožnila, pretože si myslím, že komunikácia a aktívne počúvanie by mala byť základom akéhokoľvek vzťahu.

Podobne ma oslovilo, že prednáška sa venovala aj téme otcov a detí. Otcovia by sa mali zamerať hlavne na to, aby svojim potomkom venovali dostatok času, pretože to je základ budovania vzťahov s deťmi. Pán Páterek upozorňoval na skutočnosť, že rodičia by v žiadnom prípade nemali deti trestať v hneve. Zároveň zdôraznil, že je potrebné pracovať na hraniciach, ktoré deťom dajú istotu a rodičom uľahčia výchovu.

Som veľmi rada, že som sa zúčastnila, pretože to bolo pre mňa obohacujúce vo viacerých smeroch. Celý večer sa niesol v neformálnom duchu a veľa krát sme sa aj nasmiali pri niektorých komentároch. Zanechalo to na mne silný dojem, napriek tomu, že to nebola moja prvá účasť na podobnej prednáške. Za seba môžem jednoznačne povedať, že som sa dozvedela mnoho zaujímavých vecí. Oceňujem prejav manželov, ktorý bol spontánny a veľmi dobre sa vzájomne dopĺňali. Páčilo sa mi, že spomenuli množstvo príkladov, ktoré neboli načítané v nejakých knihách. Ich pridanou hodnotou, bola práve preto skutočnosť, že išlo o ich vlastné skúsenosti, ktoré nadobudli ako rodičia štyroch synov. Odovzdali nám užitočné a praktické informácie, ktoré sa nám ako mladým ľudom veľmi zídu.

 

Dominika Kunová, študentka psychológie na FF KU, 1. Mgr.

Foto: Internet