Skip to content Skip to footer

Slovko z Kaplnky. Pondelok 19.02.2018. Náš Pán sa stotožňuje… (Mt 25, 40)

Náš Pán sa stotožňuje…

… s najmenšími, nie s najväčšími, ale s najmenšími.

Náš Pán sa stotožňuje s najmenšími, veď sám sa stáva človekom, bezmocným dieťaťom, ktoré je odkázané na pomoc druhých. Stotožňuje sa s najmenšími, ktorí túžia po láske, pravde a spravodlivosti. Stotožňuje sa s najmenšími, ktorí túžia po prijatí, túžia byť milovaní a pochopení. Stotožňuje sa s najmenšími, ktorí žobrú o každodenný chlieb odpustenia a milosrdenstva.

Náš Pán sa stotožňuje s najmenšími, ktorí plačú, trpia, sú ubolení a opustení. Stotožňuje sa s najmenšími, ktorí sú bezmocní a sú odkázaní na pomoc druhých. Stotožňuje sa s najmenšími, ktorí statočne žijú svoj život, no často sú svetu na posmech a iróniu. Stotožňuje sa s najmenšími, ktorí sú verní v manželstve, kňazstve, zasvätenom živote, ktorí sú často terčom útoku satana. Stotožňuje sa s najmenšími, ktorí statočne vychovávajú svoje deti, ktorí pre svoje deti trpia, keď im ich chce svet ukradnúť a keď sú niekedy vo výchove bezradní.

Náš Pán sa stotožňuje s najmenšími, ktorí prišli o prácu a nemajú zamestnanie. Stotožňuje sa s najmenšími, ktorí okúsili trpkosť rozvodu, podvodu a klamstva. Stotožňuje sa s najmenšími, ktorým nevyplatili mzdu. Stotožňuje sa s najmenšími, ktorí trpia na nemocničných lôžkach v neistote, čo bude s nimi ďalej.

Náš Pán sa stotožňuje s najmenšími, ktorí volajú: „Prosím, Pane, pomôž!“

Náš Pán sa stotožňuje s najmenšími, nie s najväčšími, ale s najmenšími. Najmenší. Sú na každom kroku. Si to ty a ty a tamten, tamtí a tamtí. Som to aj ja.

Títo najmenší potrebujú mňa, teba a teba, jeho, nás a ich. Všetci potrebujú všetkých. Všetci sa potrebujeme.

Náš Pán, ktorý sa stotožňuje s najmenšími, nám dnes hovorí: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40) A toto je cesta do neba. Cesta nezištnej lásky k bratom a sestrám, k najmenším. Inej cesty k pozemskému šťastiu a k večnému šťastiu niet. Iba služba najmenším. „Pozri sa, veď tu sú hneď vedľa teba!“

 

Jozef Žvanda

Foto: Internet