Skip to content Skip to footer

Slovko na cestu

Vstupujeme do nového akademického roku 2016/17. Pre niektorých je úplným začiatkom na univerzitnej pôde, pre iných pokračovaním štúdia i rozličných povinností.

Chcem sa spolu s vami zamyslieť nad podobenstvom o desiatich pannách (Mt 25, 1 – 13), ktoré môže byť pre nás dobrou duchovnou navigáciou na začiatku nášho univerzitného putovania. Toto podobenstvo je spolu s ďalšími dvoma podobenstvami (podobenstvo o vernom sluhovi a o talentoch) výzvou k bdelosti.

V známom podobenstve je spoločným znakom desiatich panien očakávanie ženícha. Bolo by dobré, aby aj začiatok akademického roku prenikala myšlienka na blízky príchod Ženícha, ktorý chce každý deň vstupovať do nášho života. Máme jedinečnú príležitosť spoznávať jeho prítomnosť v Eucharistii a iných sviatostiach, v Božom slove, ktoré je stále živé a účinné i v potrebách našich blížnych. Na postoj očakávania jasne poukázal pápež František, keď pri svojom príhovore počas Vigílie na SDM v Krakove upozornil na postoj „gaučových kresťanov“, ktorí sú uzatvorení do virtuálneho sveta a neschopní vykročiť ku konkrétnemu človeku.

Rozdiel medzi pannami spočíva v dostatku a nedostatku oleja. Olej v symbolike podobenstva predstavuje Božiu milosť. Podľa príkladu múdrych panien sme pozvaní, aby sme mali dostatok oleja – milosti, a tak svietili svedectvom Ježišovej prítomnosti aj v novom akademickom roku. Hoci sa nám zdá, že sa múdre panny správali až „nemilosrdne“, existujú skutočnosti, ktoré sa nedajú vypožičať. Takouto skutočnosťou je otvorenosť ľudského srdca na Božiu milosť, ovocie milosti, ktoré prináša spolupráca s Božou milosťou v živote človeka. Nech sa naše srdce stáva zavlaženou záhradou, ktorá neustále kvitne a prináša hojnosť ovocia, pretože čerpá z nevyčerpateľného Prameňa – Ježišovho Srdca.

Múdre panny vstúpili na svadobnú hostinu. Múdrosť človeka, ktorý žije z potrebnej Božej milosti, je už teraz odmeňovaná Božou prítomnosťou, čo je predzvesťou večného spoločenstva s Bohom. Využime ponuku času – intenzívnej spolupráce s Božou milosťou! Nech sa už teraz radujeme z Ježišovej blízkosti, ktorá nám dáva Božiu pomoc pri objavovaní pravdy a odovzdávaní evanjelia v dnešnom svete v prepojení pohľadu viery a vedy.

Prajem vám, aby nový akademický rok bol pre vás časom rastu v múdrosti srdca vďaka účinnému pôsobeniu Božej milosti.

Čo nás čaká nové v AR 2016/17? V našom kňazskom tíme chýba diakon Lukáš Kutlák, ktorý bol v júni vysvätený za kňaza a v súčasnosti pôsobí ako kaplán vo farnosti Likavka. Ďalšou novinkou je nový spôsob realizovania Sústredení zo spirituality pre 1 r. Bc, ktoré budú prebiehať formou evanjelizačného kurzu v priestoroch UPaC. Keďže sa končí Rok milosrdenstva, počas ktorého sme mali SDM v Krakove a na budúci rok bude výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime, chceme pri mládežníckych sv. omšiach a prednáškach „Hosť na KU“ zareagovať na tieto významné podnety. Som presvedčení, že si určite vyberiete niečo svoje z ponuky UPaC na nový AR 2016/17, zároveň vás chcem poprosiť o zapojenie vašich talentov do budovania spoločnej univerzitnej rodiny aj cez službu v UPaC.

Róbert Slotka