Skip to content Skip to footer

Škola rodiny: Zdržanlivosť verzus voľná láska

Manželia Izraelovci v rámci Škola rodiny (26. 3. 2014) predstavili chytľavú tému o čistote a voľných zväzkoch.

Na danú tému sme začali uvažovať po položenej otázke z pohľadu rodičov : „Čo by ste urobili, keby vám vaše dieťa povedalo, že chce žiť zo svojím chlapcom (dievčaťom) v spoločnej domácnosti?“

Súčasná spoločnosť má instantné nadstavenie, preto túžba človeka musí byť hneď naplnená. Na základe toho človek vstupuje do voľného spolužitia pred manželstvom. Uvádzajú sa nasledovné dôvody pre takýto typ spolužitia: testovanie kompatibility, finančné výhody, vyhovujúce podmienky, sexuálne poznanie bez prijatia detí, strach zo záväzku, viac kontroly nad svojou slobodou. Dogmami súčasnej kultúry sú nasledujúce tvrdenia: „ Láska dáva právo začať sexuálne spolužitie…človek má sexuálne potreby, ktoré je potrebné uspokojiť.“

Človek je však od svojho Stvoriteľa povolaný k láske, ktorú má napĺňať v manželstve a panenstve. Všetky ostatné formy sexuálne správania sa sú smilstvom (Hebr 13. 4, Youcat 407). Hoci je teória jasná, do vzťahu medzi mladými ľuďmi, ktorí smerujú do manželstva, vstupuje sexuálna žiadostivosť. Preto je potrebné spoznávať hodnotu čistoty ako tréningu do manželstva. Keď je sexuálna žiadostivosť ako nekontrolovaný oheň, môže spôsobiť katastrofu. Podľa svedectva manželov Izraelových úsilie o čistotu prináša rast vzťahu, napomáha formovanie ostatných vzťahov a vytvára základ pre budúce hodnoty. Lektori uviedli hodnotný recept na čistotu: modlitba (dáva nový pohľad), sviatostný život, neprovokovať(nechodiť s otvoreným ohňom), mať dobrých priateľov, pomáhať si dobrou literatúrou.

„Nemôžeme milovať iba na skúšku, nemôžeme zomrieť iba na skúšku a nemôžeme prijať toho druhého iba na skúšku.“ bl. Ján Pavol II.

o. Róbert