Skip to content Skip to footer

Víkendovka pre snúbencov

Ku koncu týždňa (21. – 23. 3. 2014) osem snúbeneckých párov sa stretlo v Oravskej Polhore, aby sa dobre pripravili do manželstva.

Snúbenci pochádzali od Bratislavy  po Košice, spoločne budovali vzťah od jedného do päť rokov a tohto roku budú mať sobáš od apríla do septembra. Víkendovku zabezpečovali manželia Glovaťákovci s tímom lektorov a o. Róbertom. Program víkendovky pozostával z ôsmich tém, cez ktoré sa snúbenci dostávali do problematiky manželskej lásky, sexuality, komunikácie, kresťanskej výchovy a životného štýlu, vierouky a sviatostí. Hodnotné prednášky boli obohatené svedectvom manželov.

Podobné prípravy snúbencov zabezpečuje lektorský tím Spišskej diecézy trikrát v roku.

o. Dušan