Skip to content Skip to footer

Škola rodiny: Spoločné bývanie pred manželstvom

Ružomberok, 6. marca 2012 – Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka v Ružomberku organizuje v spolupráci s banskobystrickým Diecéznym pastoračným centrom pre rodinu cyklus prednášok s názvom Škola rodiny. V utorok ponúkla v kaplnke študentského domova Ruža druhé zo stretnutí v letnom semestri na tému: Bývanie pred manželstvom. O tejto problematike diskutovali so študentmi manželia Eva a Pavel Izraelovci, ktorí patria medzi lektorské manželské páry. Podľa Pavla Izraela nie je najlepšou prípravou na manželstvo, byť stále spolu: „Je to vždy o úmysle srdca. Vzťah je odlúčením overovaný a opäť budovaný.“

Diskusia oslovila niekoľko mladých ľudí. „Prednáška ma utvrdila v mojich názoroch a priniesla mi pohľad na túto tému z viacerých perspektív,“ uviedla študentka univerzity. Projekt Škola rodiny sa snaží študentom objasňovať a vysvetľovať témy ako budovanie partnerského vzťahu, identita muža a ženy, sexualita, prirodzené plánovanie rodičovstva či riešenie výchovných otázok.

„Vybrané témy boli konzultované s centrom pre rodinu v Banskej Bystrici. Univerzitné pastoračné centrum spolupracuje s vyškolenými lektormi alebo s manželmi z diecéznych tímov prípravy pre rodiny. Po dvoch rokoch navštevovania Školy rodiny majú študenti možnosť získať certifikát, ktorý je uzavretím tohto projektu,“ dodáva univerzitný kaplán Róbert Slotka.

Dvojročný cyklus sa začal vo februári a pokračuje každé dva týždne. Mladým prináša odpovede na často kladené otázky, i osobné svedectvo prednášajúcich.

Najbližšie stretnutie sa uskutoční utorok 20. marca. V študentskom domove bude prednášať otec Marek Iskra, riaditeľ a duchovný správca centra pre rodinu v Banskej Bystrici. Prednáškový cyklus bude zameraný na sexualitu v Božom pláne.

Vladka a Monika, študentky FF KU