Skip to content Skip to footer

Šikovní chalani z Haiti

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku študujú traja súrodenci, bratia Jean Colin, Jean Rosemond a Nicolas, ktorí pochádzajú z Haiti. Príjemní a šikovní chalani tmavej pleti ešte pred troma rokmi netušili, že sa raz budú vzdelávať v krajine pod Tatrami. Avšak obrovské zemetrasenie 12. januára 2010 zmenilo ich životné plány. Iba o vlások unikli hrozivému nebezpečenstvu. Z mnohých domov a škôl sa stali rumoviská. To platí aj o univerzite v hlavnom meste Port – au – Prince, kde dovtedy študovali. Po veľkej tragédii, keď pod troskami domov prišlo o život takmer 230.000 obyvateľov, sa aj ich rodine dostalo humanitárnej pomoci. Niektorí im dokonca ponúkali peniaze. No mladí chalani odpovedali: „Nechceme peniaze, chceme študovať, aby sme raz pomohli našej krajine.“ Katolícka univerzita v Ružomberku je dnes ich Alma Mater…

Jean Colin, Jean Rosemond a Nicolas – traja jednoduchí, no nadaní súrodenci z veľmi chudobnej krajiny nám bohatým Európanom tak pomáhajú  otvoriť oči. Nie peniaze, po ktorých tak často prahneme a chceme ich hneď, tu a teraz mať, chceme nerobiť a zarobiť, nie peniaze, ale vzdelanie, ktoré ak sa časom pretaví v múdrosť a poznanie, to má hodnotu, ozajstnú hodnotu. Táto hodnota sa časom pretaví aj v peniaze, ale to už vďaka múdrosti nebudeme chcieť nerobiť a zarobiť…

Aj evanjelista Lukáš v úvode svojho evanjelia sa pokúša otvoriť  oči svojmu priateľovi Teofilovi. Po dôkladnom preskúmaní všetkého, čo doteraz počul o Ježišovi, po hlbokom štúdiu rad-radom opisuje všetky udalosti spojené s Ježišovým životom, aby Teofil spoznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ho zasvätili. Vďaka tomuto Lukášovmu úsiliu aj my po rokoch môžeme spoznať spoľahlivú pravdu o Ježišovi. Zodpovedné úsilie v poznávaní Ježiša môže nám dospelým, ktorí dnes vo svojich rukách nesieme zodpovednosť za túto spoločnosť, môže nám pomôcť spoľahlivo spoznať  Ježiša, a tak aj seba samých. Veď v krste sme sa stali kresťanmi, bratmi a sestrami a údmi Jeho tela, a tak sa máme vo svojom živote Ním – Ježišom Kristom inšpirovať. Tak spoznáme, že kresťanstvo je náboženstvom, ktoré pomáha človeku byť naplno človekom, naplno ľudským človekom, s hlboko ľudským rozmerom. Spoznáme, že naša vlasť je v nebi, že toto všetko na zemi hoc ako krásne, je iba prostriedkom, nie cieľom. Spoznáme, že viac ako mať, je byť, byť charakterným človekom. Dobrý charakter vplýva na mať, aby sa ono zmenilo na dať. Spoľahlivé úsilie pri spoznávaní Ježiša nám pomôže pochopiť, že to najdôležitejšie na svete je láska, Božia láska, ktorou sa musí živiť aj ľudská láska, ak chce obstáť.

Prebiehajúci Rok viery a Jubilejný rok príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie sú pre nás výzvou spoľahlivo spoznať učenie evanjelia Ježiša Krista. Traja chalani z Haiti namiesto peňazí, ktoré sa môžu rýchlo minúť radšej zvolili štúdium, vzdelanie.  Čo by sme robili my na ich mieste? Čo by sme si zvolili?

Jozef Žvanda