Skip to content Skip to footer

„Pozemská láska nestačí, dôležitejšia je kresťanská láska“ – Páter Elias Vella OFM Conv.

Od štvrtka rána 24. Januára 2013 prebieha na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) na Hrabovskej ceste duchovná obnova s exorcistom, františkánskym pátrom Eliasom Vellom z Malty. Exocizmus, okultizmus, mágia a rôzne konšpiračné teórie sú dnes obľúbenými témami nielen masmédií a bulváru, ale sú témou aj mnohých veriacich katolíkov. Mnohí z rozličných dôvodov, ale aj z dôvodu senzácie vyhľadávajú takéto podujatia a dokážu na to minúť nemalé peniaze.

Duchovná obnova s pátrom Vellom, ktorý je na Slovensku, ale aj vo svete uznávaným kňazom a odborníkom, sa v týchto dňoch na pôde KU nesie v celkom inom duchu, ako by to očakávali senzáciechtiví ľudia. Atmosféra sa nesie v hlbokom pokoji, ktorého tvorcom je sám Duch Svätý. Takmer päťsto veriacich účastníkov rôznych vekových kategórií a rôzneho vzdelania z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia počúva úžasné a hlboké slová o Božej láske, ktoré vychádzajú zo srdca skúseného exercitátora. Sú to slová podložené evanjeliom a dlhoročnou osobnou pátrovou skúsenosťou. Práve Ona – Božia láska je tým najlepším liekom pre naše zranené srdcia. V živote na liečenie našich rán potrebujeme rôznych terapeutov, no najlepšia je Kristoterapia. Ona na rozdiel od iných terapií, ktoré sa zaoberajú iba istou stránkou človeka, sa celistvo dotýka celej ľudskej osoby.

Vo svetle tejto Božej lásky môžeme rozpoznať aj pravosť či nepravosť našej lásky. Lásku podľa pátra Eliasa Vellu často vnímame iba pozemsky, teda príliš emocionálne. Povedané jednoduchou rečou: „Páčiš sa mi, preto ťa milujem. Už sa mi nepáčiš, preto ťa už nemilujem“. Toto sa často stáva v manželstvách. Vo chvíli, keď s pribúdajúcimi rokmi niekedy fyzickej krásy ubúda, niektorí muži nezodpovedne opúšťajú svoje manželky kvôli atraktívnejším mladším ženám. Takéto správanie prináša množstvo bolesti. A tak pozemská láska v živote nestačí. Tu je potrebná kresťanská láska, ktorá je založená na rozhodnutí a záväzku. Aj keď tí dvaja možno v tej chvíli už nič necítia medzi sebou, predsa sa však zaviazali, že sa budú navzájom milovať. A tak vedome hľadajú cestu k obnove vzťahu. „Pán Ježiš od nás požaduje kresťanskú lásku, lásku založenú na rozhodnutí a záväzku“ hovorí páter Vella.

Naše vnútorné rany majú svoje mnohé príčiny. Niekedy však ich dôvodom je aj to, že nedokážeme prijať isté fakty o sebe. Páter Vella v sobotu dopoludnia vymenoval päť takýchto skutočností, ktoré sa dotýkajú každého človeka. Ich prijatie nám môže pomôcť vyvarovať sa mnohým ranám. Sú to tieto skutočnosti:

  1. Každý z nás má svojho nepriateľa.  Aj svätí, aj Panna Mária aj Pán Ježiš mali svojich nepriateľov, ktorých sa snažili napriek všetkému milovať.
  2. Nemôžem sa páčiť všetkým.
  3. Som osobou s obmedzenými možnosťami.
  4. Som osobou, ktorá v živote môže aj zlyhať.
  5. Potrebujem prijať, že aj ja musím niesť kríž.

Ak ide o tieto skutočnosti, nuž v tomto prípade máme iba dve možnosti: Buď to prijmeme alebo sa v živote staneme rebelmi.  Na margo štvrtého bodu, že v živote občas aj zlyháme páter Vella prítomným ponúkol skúsenosť dodnes obľúbeného amerického prezidenta Abraháma Lincolna. Ten pri výbere nového sekretára od záujemcov o zamestnanie okrem ich životopisu požadoval, aby napísali aj o svojich životných zlyhaniach a o tom, ako tieto zlyhania riešili. Lincoln očakával, že tí, ktorí už prešli životnými krízami a obstáli v nich, ľahšie obstoja aj pri napätiach a krízach vyplývajúcich zo svojho nového zamestnania.

Toto je len pár myšlienok z množstva tých, ktoré zazneli počas doterajších troch dní duchovnej obnovy na KU v Ružomberku. Už sa tešíme na ďalšie a s niektorými sa podelíme v ďalšom našom zamyslení.

Jozef Žvanda

Foto: Zdroj (Internet)