Skip to content Skip to footer

Rodina – najdôležitejší pilier môjho života

Rodina pre mňa symbolizuje ten najdôležitejší pilier života. Rodina je viac než skupina ľudí, ktorých spája rovnaká krv, podobné črty a jedna domácnosť. Po duchovnej stránke je to neopísateľné puto, priam až s mystickou silou, ktorá dokáže prekonať všetky prekážky. Veľmi ťažko hľadám správne slová, ktorými by som mala do pár riadkov napísať, čo pre mňa rodina znamená. Už od čias, kedy som bola malým dievčatkom, som cítila veľkú, neopísateľnú silu, ktorá ma viazala s mojou rodinou, bola som priam závislá na mojich rodičoch, bez ktorých som si nedokázala predstaviť život. Rodičia mi poskytli všetko, čo som potrebovala, ale hlavne svoju lásku a opateru. Časom, keď som dospela a vydala sa, som vytvorila novú rodinu. Zažila som nový rozmer, ba priam sa vytvorila nová dimenzia vo vnímaní rodiny. Toto všetko sa udialo po narodení môjho synčeka Miška, ktorý nebol spojený len s tým duchovným putom, ako som bola so svojim manželom, ale ktorého som deväť mesiacov mala v sebe. Cítila som, ako sa hýbe, ako sa vyvíja. Myslela som, že tento neopísateľný pocit, ktorý som prežívala, sa už nedá prekonať, že nič krajšie neexistuje, ale mýlila som sa. Po jeho narodení to bolo ešte krajšie. Keď som ho uvidela, zabudla som na všetky bolesti. Rodina je jedna z mála „vecí“ v živote, ktorá robí pozemský život optimistickejší a krajší. Už samotný fakt, že človek je schopný obetovať naozaj všetko pre dobro svojej rodiny, ba priam obetovať vlastný život za život člena svojej rodiny je faktor, ktorý dáva rodinu na pozíciu číslo jedna v hodnotovom rebríčku.

 Študentka Diana Buchtová