Skip to content Skip to footer

Putujeme na Svetové dni mládeže do RIA

V roku 1985, keď Organizácia spojený ch národov vyhlásila tento rok za Svetový rok mládeže, oficiálne začali Svetové dni mládeže (SDM). Za touto originálnou myšlienkou vtedy stál dnes už blahoslavený pápež Ján Pavol II. Ten po zvolení za pápeža 16.októbra 1978 spustil množstvo celosvetových projektov, vďaka ktorým sa usiloval priblížiť Krista Vykupiteľa dnešnému človeku.

V skutočnosti SDM začali už oveľa skôr, ešte v čase pápežovej mladosti, keď sa mladý študent Karol Wojtyla v rodnom juhopoľskom mestečku Wadowice a neskôr aj v Krakowe, kam odišiel na univerzitné štúdia, angažoval v mnohých duchovných, kultúrnych, spoločenských a športových aktivitách. Spoločenstvo mladých ľudí bolo neustále súčasťou jeho života. Tak tomu bolo aj potom, čo sa na Slávnosť Všetkých svätých v roku 1946 stal kňazom, či biskupom v roku 1958, kardinálom v roku 1967 a nakoniec aj pápežom. Ktosi povedal, že do štyridsiatky je potrebné držať so starými a po štyridsiatke s mladými. Pápež Ján Pavol II. neopustil ani starých ani mladých, pre všetkých bol otcom, neskôr „starým otcom“. A práve od mladých čerpal azda najviac.

Za organizáciou SDM však stoja aj mladí, aj oni v tom majú prsty. Boli to totiž oni, ktorí na záver Jubilejného roka vykúpenia, na Kvetnú nedeľu 1984 spontánne v desiatkach tisícoch prišli na Vatikánske námestie do Ríma. Ján Pavol II. v ich účasti rozpoznal veľké znamenie a do Ríma ich pozval aj na Kvetnú nedeľu 1985. Vtedy ich sem prišlo takmer 250.000 mladých z celého sveta. A práve týmto dňom sa SDM oficiálne zrodili. Ján Pavol II. ich uviedol Apoštolským listom Parati  semper – chlapcom a dievčatám celého sveta z príležitosti Medzinárodného roka mládeže. Pápež zároveň stanovil, že každá kvetná nedeľa bude Svetovým dňom mládeže a každé dva až tri roky sa budú mladí celého sveta stretávať na medzinárodnom podujatí. Takéto sa konali: v roku 1987 v Buenos Aires, v roku 1989 v Santiago de Compostella, v roku 1991 v poľskej Čenstochovej, v roku 1993 v USA v Denveri, v roku 1998 na Filipínach v Manile, v roku 1997 v Paríži, v roku veľkého Jubilea 2000 v Ríme, po páde Dvojičiek v roku 2002  kanadskom Toronte, v roku 2005 v nemeckom Kolíne, v roku 2008 v austrálskom Sydney a napokon v roku 2011 v Madride. Tieto najbližšie SDM, ktoré začínajú už o pár dní, sa uskutočnia v brazílskom Rio de Janeiro.

Zámerom SDM je, aby mladí dostali adekvátnu odpoveď na svoje otázky, aby mohli byť spolu s pápežom, aby sa mohli spolu modliť, aby mohli navzájom komunikovať a zdieľať sa. Veď práve to je podstatou mladého človeka, že túži milovať a byť milovaný, túži sa stretávať, túži po pravde. Práve SDM sú vynikajúcou príležitosťou naplniť spomínaný zámer.

Aj preto je vynikajúce, že účastníkmi tohtoročným SDM sú aj študenti z Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorí určite viac ako po chladných sklenených múroch „supermodernej knižnice“,  nesmierne túžia po pochopení a priezračných vzťahoch.

o. Jozef Žvanda, Heatrow – Londýn, 11. Júl 2013