Skip to content Skip to footer

Púť do Santiaga de Compostella 2017 je už v plnom prúde

V období letných dovoleniek, keď študenti aj pedagógovia Katolíckej univerzity čerpajú sily na nový akademický rok, opäť nastala príležitosť pre  našich univerzitných kaplánov, aby sa vybrali na pešiu púť do Santiaga de Compostella. Púť sa tento rok odohráva v štvorčlennej  kňazskej zostave: okrem našich troch otcov sa k nej pridal aj o. Ondrej Šmidriak z farnosti Sklabiná. Pri príležitosti stého výročia fatimského zjavenia sa tento krát celá púť začala práve vo Fatime, odkiaľ sa naši otcovia presunuli do mesta Tomar. Práve tu sa začala sedemnásťdňová pešia túra, dlhá viac ako 400 kilometrov.

Našich otcov hneď na začiatku prekvapilo, ako rýchlo je možné dostať sa do Fatimy. V piatok 28. júla o tretej nad ránom odleteli z Krakova do Madridu, odtiaľ do Lisabonu a o štvrtej popoludní ich autobus priviezol priamo do Fatimy. Tu sa zúčastnili večerného programu, súčasťou ktorého bolo koncelebrovanie svätej omše v hlavnej bazilike. Nasledovala modlitba ruženca v rôznych jazykoch, spojená so slávnostným sviečkovým sprievodom. Na druhý deň sa naši otcovia zúčastnili medzinárodnej svätej omše, ktorú celebrovalo dokopy asi sto kňazov. Otec Róbert hodnotí Fatimu ako nádherné miesto plné modlitby, kde je možné stretnúť aj množstvo mladých rodín. Kňazi sa však museli pobrať ďalej, tento krát do historického mesta Tomar, ktoré svojho času založili templári. Keď si mesto trochu obzreli, konečne odštartovali svoju pešiu púť, obetovanú za Katolícku univerzitu.

V pondelok 31. júla naši otcovia prešli prvých 32 kilometrov a večer zakotvili v meste  Alvaiazere, kde odslúžili súkromnú svätú omšu. Kráčali popri vode, stretávali ľudí z Nemecka či Talianska, cestou trochu popršalo, no pútnikom to nebránilo v modlitbe ruženca, ani v osobných úmysloch, za ktoré túto časť púte obetovali.

Napriek únavnému dňu sú naši pútnici ešte stále v skvelej forme a tak mohli dnes ráno o šiestej vyraziť na ďalší úsek trate. Nabudúce si napíšeme niečo o tom, ako sa im darí ďalej.

 

Slavomíra Matlová