Skip to content Skip to footer

Elias Vella na Katolíckej univerzite

V dňoch 3. – 6. 6. 2017 sa v priestoroch Katolíckej univerzity uskutočnila už tretia duchovná obnova s pátrom Eliasom Vellom, tentokrát pod názvom – Čo mal Otec v srdci, keď dával Desatoro.

Spolu s Univerzitným pastoračným centrom si organizáciu podujatia už tradične vzalo pod patronát občianske združenie Effeta, na čele s Evou Kenderovou a Blankou Hrivnákovou. Okrem pátra Eliasa Vellu sa na obnove podieľali aj otec Branislav Kožuch, ktorý počas prvých dvoch dní kázal, prednášal a viedol adorácie a otec František Trstenský, ktorý do problematiky Desatora vniesol svoje hĺbkové znalosti z oblasti biblistiky. O tlmočenie z talianskeho a anglického jazyka sa tento rok postarali Marián Krupáš a Peter Drozd a hudobný sprievod počas chvál si vzali na starosť kapela Little felowship z Trstenej a Farský zbor z Veličnej.

Hoci duchovná obnova prebiehala pod vedením troch prednášajúcich, tematická línia celého podujatia bola konštantná. Ako mi prezradila hlavná organizátorka Blanka, tému Desatora spolu s pátrom Eliasom oprášili po viac ako desiatich rokoch, odkedy odznela v rámci osemdňového seminára na Slovensku. Všetci traja prednášajúci kládli väčší dôraz na úlohu, akú má Desatoro zohrávať na ceste k Bohu, než na prestúpenia voči konkrétnym prikázaniam. Zachovávanie Desatora nie je naším konečným cieľom, je iba začiatkom cesty, podlahou, po ktorej musíme kráčať, aby sme sa mohli posunúť vyššie. Desatoro je zakotvené v Starom aj Novom zákone, Otec ho ustanovuje a Ježiš ho dáva na pravú mieru. Páter Elias nakoniec odkryl našu najväčšiu slabinu – veríme v Boha, ale neveríme Bohu, preto si často nepripúšťame, že jeho zákon má zmysel a že môže byť pre nás požehnaním.

Za bohatý program duchovnej obnovy ďakujeme všetkým, ktorí sa oň postarali, pátrovi Eliasovi prajeme veľa zdravia a dúfame, že sa uvidíme pri príležitosti ďalšieho cyklu prednášok.

 

Slavomíra Matlová