Skip to content Skip to footer

Prvé kroky na univerzite

Robíme prvé kroky na univerzitnej pôde, ktoré sú pre niekoho váhavé, pre iného sebaisté.

Pri prvých krokoch zaznieva ku nám posolstvo z listu sv. apoštola Pavla Kolosanom: „ Ako ste teda prijali Krista Ježiša, Pána, v ňom žite: v ňom zakorenení a na ňom postavení, upevnení vo viere…“ (Kol 2. 6 – 7)  Apoštol Pavol nás pozýva, aby sme žili s Kristom. Ale čo to znamená zakoreniť sa v ňom, postaviť svoj život na ňom, byť v ňom posilnení? Pápež Benedikt XVI. vo svojom posolstve na Svetové dni mládeže do Madridu  2011 ponúkol vzácny komentár a úvahu ku týmto slovám.

Koreň je stabilitou pre strom, bez neho strom spadne. Symbolom koreňa v našom živote je rodina, naši priatelia, kultúra, ale aj dôvera v Pána (Jer 17), ktorá sa buduje v osobnom vzťahu s Ježišom. Ako sa dostaneš do osobného vzťahu s Ježišom? Prežívaj s ním každodenné starosti a radosti tvojho života.

Základy vytvárajú podklad budovy. Čo má byť základom budovy nášho života? V podobenstve o dvoch staviteľoch Pán Ježiš vysvetľuje život človeka, ktorý počúva a uskutočňuje Božie slovo vo svojom živote. Keďže na univerzite sa pracuje so slovom a slovo môže zvetrať a stratiť svoju hodnotu, nesmieme si vziať možnosť živiť sa Božím slovom. Počas akademického roku bude množstvo príležitostí, ako sa dostávať do skúsenosti duchovnej stravy v Božom slove.

Fyzická a mravná sila je ďalším obrazom nášho života s Kristom. Skúsenosť stravovania študenta nám prezrádza, že prvé tri dni sa žije z toho, čo si zoberie z domu. Potom dva dni zostáva na rožkoch. Aby sa nám nestávali v duchovnej oblasti tieto výkyvy, je potrebné učiť sa žiť z Eucharistie, žiť z Krista.

Život s Kristom vždy prináša ovocie. Pred pár dňami som rozprával s našou bývalou študentkou PF KU Jankou J., ktorá pôsobila jeden rok v Angole ako misijný dobrovoľník. Na jej životnom príbehu som vnímal bohaté ovocie spojenia s Ježišom: trpezlivosť pri učení sa portugalčiny, obetavosť pri vyučovaní a výchove detí…. Na univerzite máme veľa vzácnych „stromov“, z ktorých sa môžeme učiť ako prinášať bohaté ovocie s Kristom.

Prajem vám, aby ste už pri prvých kroch na univerzitnej pôde dovolili, aby Ježiš cez vás konal.

Autor: o. Róbert