Skip to content Skip to footer

Príhovor pri mládežníckej sv. omši 18. 11. 2013 – Kristus je našou posilou

V dnešný príbeh evanjelia sa odohrával pri Jerichu. Poprednou postavou príbehu bol žobrák. Aká bola jeho situácia? Bol slepý, sedel pri ceste, vystieral ruku, ľudia ho častovali všeličím. Keď sa dopočul, že po blízku prechádza Ježiš, začal hlasne kričať na Ježiša. Jeho hlas neutíchol, ani keď ho okrikovali. Ježiš ho pozval ku sebe a dostal to, čo od Ježiša s vierou prosil. Videl a nasledoval Ježiša. Vnímame rozdiel, čo dostal žobrák od ľudí a čo dostal od Ježiša? V niečom sa podobáme žobrákovi z evanjelia, keď u ľudí hľadáme porozumenie, ale zabúdame na Ježiša.

Posledný víkend na pôde našej univerzity prebiehalo cesloslovenské stretnutie vysokoškolskej mládeže Akadem. Mottom tohto stretnutia bol úryvok z proroka Izaiáša: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6, 8), ktoré nám pomáhala k novému rozhodnutiu pre Ježiša a k ochotnému nasledovaniu Pána. V rámci programu Akademu sme mali príležitosť bližšie pristúpiť k Ježišovi, predovšetkým pri sv. omšiach, chválach i adorácii. Braňo Letko, vedúci Lamačských chvál, nás uviedol do pozície pred Pánom cez úsmevnú situáciu s vlastnou dcérkou, keď jej počas chvál vysvetľoval bádateľskú otázku, ktorá sa týkala textu spievanej piesne: „ Čo to znamená, keď smeti chvália Pána?“ Hoci si jeho dcérka vytvorila skomoleninu slov, iba Ježiš z nás môže urobiť Božie deti, bez neho sme iba smeti. V adorácii sme pred živým Ježišom odovzdávali vlastné miesta beznádeje a strachu. Tu bolo naše srdce pretvárané Pánom.

Záverečnú sv. omšu na Akademe celebroval žilinský diecézny biskup Tomáš Galis, ktorý nás vo svojom príhovore povzbudil k nasledovanie Pána vo svetle jeho druhého príchodu. Otec biskup načrtol nasledovanie a ohlasovanie evanjelia v týchto bodoch: bez strachu, spoločne a čitateľne.

Prajem vám, aby sme zostali v zástupe ľudí, ktorý nasledujú Pána.

Autor: o. Róbert