Skip to content Skip to footer

Príhovor duchovného správcu UPaC, o. Róberta Slotku, na začiatku nového Akademického roka 2020-2021

Milí mladí priatelia, vážení univerzitári! Počas pandémie mohlo akosi silnejšie zaznievať Božie slovo, ktoré rezonovalo v našich srdciach. Chcem vám ponúknuť slová z videoposolstva pápeža Františka pre krakovskú mládež v deň stých narodenín pápeža sv. Jána Pavla II. (18.5.2020). Svätý Otec vo svojom príhovore chcel oživiť spomienku na pápeža pre mladých, a zároveň tlmočiť jeho odkaz. Hovoril, že sv. Ján Pavol II. bol mimoriadnym Božím darom pre Cirkev a Poľsko. Iste sa pýtate – v  čom? Pápež František začal vymenovávať: vášnivý záujem o život, fascinácia tajomstvom Boha, sveta a človeka; obor Božieho milosrdenstva (odkrytie krásy povolania muža a ženy…), starostlivosť o rodinu, odvážny v skúškach (viera dozrieva v skúškach).

Svätý Otec citoval úryvok z prvej encykliky sv. Jána Pavla II. – Redemptor hominis (Vykupiteľ človeka, 10.): „Človek, ktorý chce dôkladne pochopiť sám seba … musí sa priblížiť ku Kristovi aj so svojím nepokojom a neistotou… Musí, aby sme tak povedali, do neho vojsť celou svojou bytosťou, musí si „prisvojiť“ Krista…“ V závere svojho videoposolstva pápež vyjadril prianie, aby narodeniny sv. Jána Pavla II. podnietili mladých odvážne kráčať za Kristom a pripomenul významné slová z vigílie počas SDM 2016 v Krakove – Pán Ježiš chce urobiť to, čo na Turíce, „premeniť tvoje ruky na znamenie pokoja, spoločenstva a stvorenia.“

I my sme pozvaní nechať sa Kristom preniknúť, premeniť a odvážne ho nasledovať. Prenechajme mu svoje ruky…

Čo chce ponúknuť UPaC v novom akademickom roku? V tematických príhovoroch pri mládežníckych sv. omšiach sa chceme venovať odkazu sv. Jána Pavla II. cez jeho encykliky. Opäť sme pozvali zaujímavých hostí na podujatie „Hosť na KU“. Chceme pokračovať v spolupráci so študentmi pri ponuke „Alfa kurzu“ na prehĺbenie osobnej viery a následne pokračovať v malých spoločenstvách cez podujatie „štvrtko.“ Nech je pestrá ponuka UPaC priestorom na váš osobnostný rast a pozvánkou ku spolupráci.

Róbert Slotka,

duchovný správca UPaC

Foto: Jozef Žvanda

Ilustračné foto: Pochádza z Centra sv. Jána Pavla II  v Krakove a zachytáva mozaiku, na ktorej je zobrazený sv. Jána Pavol II., Levočská Panna Mária a Bazilika minor Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, ktorú sv. Ján Pavol II. navštívil 3. júla 1995