Skip to content Skip to footer

8. Nedeľa A 2014: Prestaň hľadať, malá rybka. Zostaň pokojne stáť.

„Prepáčte“, povedala jedna morská ryba druhej, „ste staršia a skúsenejšia, ako ja. Zaiste mi budete môcť pomôcť. Povedzte mi, prosím, kde môžem nájsť to, čo sa nazýva oceánom? Všade som už hľadala, ale bezvýsledne.“ „Oceán je miesto, kde teraz plávaš,“ odpovedala stará ryba. „Toto? To je predsa iba voda. A ja hľadám oceán“, odvetila rozčarovaná mladá ryba a odplávala hľadať niekde inde.  Anthony de Mello už len dodáva: „Prestaň hľadať, malá rybka. Niet čo hľadať. Musíš iba pokojne stáť, otvoriť oči  a hľadieť. Nemôžeš nevidieť!“

 „Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť,“ hovorí dnes Ježiš. Hľadajte ho. To najdôležitejšie, čo vo vašom živote potrebujete, je práve Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A nestarajte sa o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete.  Váš nebeský otec predsa vie, čo potrebujete. „Prestaň hľadať malá rybka“, konštatuje Anthony de Mello. „Niet čo hľadať. Musíš iba pokojne stáť, otvoriť oči a hľadieť. Nemôžeš nevidieť!“ Hľadať Božie kráľovstvo v skutočnosti niekedy znamená prestať hľadať a zostať pokojne stáť. Znamená otvoriť oči a hľadieť. Človek tak nemôže nevidieť.

Človek nemôže nevidieť, že Božie kráľovstvo si nemožno mýliť s akoukoľvek politickou mocou. Benedikt XVI hovorí, že ono je celkom iného druhu, nezakladá sa na zbraniach a na násilí. Ježiš prišiel, aby zjavil moc iného kráľovstva, Božieho. Prišiel, aby vydal svedectvo pravde o Bohu, ktorý je láska (Porov. 1 Jn 4, 8.16) a ktorý chce nastoliť kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja (Porov. Prefácia). Kto je otvorený láske, počúva toto svedectvo a prijíma ho s vierou, aby vstúpil do Božieho kráľovstva. Aj tu je jasné, že sa jedná o kráľovstvo, založené na vzťahu k Bohu a v pravde a nie o politické kráľovstvo. Svojou obeťou nám Ježiš otvoril cestu pre hlboký vzťah s Bohom: v ňom sme sa stali pravými adoptívnymi deťmi, a tak sme sa stali účastní na jeho kraľovaní nad svetom. Byť Ježišovými učeníkmi a hľadať najprv Božie kráľovstvo teda znamená nenechať sa strhnúť svetskou logikou moci, ale prinášať do sveta svetlo Božej pravdy a lásky. Obrátenie ľudských sŕdc je odpoveďou na božskú milosť, je podmienkou na založenie tohto kráľovstva. Je to naliehavé pozvanie, adresované všetkým a každému: vždy znova sa v našom živote obracať pre Božie kráľovstvo, pre Božie panovanie, pre Pravdu. Každodenne ho zvolávame v modlitbe „Otče náš“ slovami „Príď tvoje kráľovstvo“, čo znamená povedať Ježišovi: Pane, daj, aby sme boli tvoji, ži v nás, zhromaždi roztratené a trpiace ľudstvo, aby v Tebe bolo všetko podriadené Otcovi milosrdenstva a lásky, dodáva Benedikt XVI.

„Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť,“ hovorí dnes Ježiš. „A nestarajte sa o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete.  Váš nebeský otec predsa vie, čo potrebujete.“ V jednej bájke sa hovorí o havranovi, ktorý sa vznášal po oblohe a v zobáku držal kus mäsa. Dvadsať iných havranov ho začalo naháňať a bez ľútosti na neho útočiť. Havran musel nakoniec korisť pustiť. Vtedy tí, ktorí ho prenasledovali, nechali ho na pokoji a odleteli krákajúc za kúskom mäsa. I povedal si havran: „To je pokoj! Teraz mi patrí celé nebo.“

Prestaň hľadať malá rybka a zostaň pokojne stáť? Či nevidíš Božie kráľovstvo, ktoré je uprostred nás?

Jozef Žvanda

Foto: Internet