Skip to content Skip to footer

Ples rybárpoľskej rodiny 2014 – Ples radosti a pokoja

V sobotu 1. marca 2014 od 19.30 hod. večer sa priestormi „Foajé“ Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku niesla príjemná hudba rôznych štýlov. Spoločenstvo pri Kostole sv. Rodiny v Ružomberku – Rybárpoli tu prežívalo už tradičný Ples rybárpoľskej rodiny, ktorý bol zároveň  posledným plesom tohtoročnej plesovej sezóny. Krásny kultúrny večer otvorila moderátoka, študentka 1. roč. na KU v Ružomberku, Katka Mochnacká. Potom dostali priestor duchovní otcovia z Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka v Ružomberku. Kňazi Dušan Galica a Jozef Žvanda krátkou modlitbou prosili láskavého nebeského Otca, Otca všetkej kultúry o požehnanie pre tento večer a následným prípitkom popriali prítomným, asi tridsiatim piatim účastníkom príjemnú zábavu. Nasledujúce hodiny plesového večera sa okrem už spomínanej kvalitnej hudby niesli radostnou atmosférou zabávajúcich sa účastníkov plesu. Okolo 21.00 všetkých prítomných pozdravil aj duchovný  otec Róbert Slotka, rektor Kostola sv. Rodiny a správca UPaC.

Organizátori plesu pod vedením koordinátorky UPaC, pani Otky Kočálkovej okrem peknej výzdoby a chutného občerstvenia sa postarali aj o veľmi zaujímavú a atraktívnu tombolu. Moderátorka plesu Katka Mochancká spolu s otcom Jozef Žvandom zabezpečili rôzne vedomostné súťaže a súťaže zručnosti, ktoré vhodne vyplnili oddych počas prestávok. Celá zábava trvala až do 02.15 hod. nasledujúceho nedeľného rána. Krátkou ďakovnou modlitbou účastníci plesu ďakovali Pánu Bohu za tak krásny večer. Už teraz sa všetci účastníci tešia na ďalšie kultúrne akcie podobného charakteru, ktoré spájajú ľudí a ich srdcia napĺňajú radosťou a pokojom.

Jozef Žvanda

Foto: Internet