Skip to content Skip to footer

Premonštrát Metod Ján Lajčák bude sláviť prímičnú svätú omšu

Novokňaz, premonštrátsky páter Metod Ján Lajčák, dvojnásobný absolvent Bakalárskeho štúdia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, bude v nedeľu 8. júla 2018 predpoludním o 10.30 hod. vo svojom rodisku, v Hanušovciach nad Topľou, sláviť svoju primičnú svätú omšu. Novokňaz Metod Ján Lajčák prijal kňazské svätenie v sobotu 23. júna 2018 v Katedrále sv. apoštolov Petra a Pavla v Brne z rúk brnenského diecézneho biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho.

Počas svojho štúdia na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa aktívne zapájal do bohoslužieb ako organista a na ubytovni Texicom slúžil ako kostolík pri príprave svätých omší. Tiež sa aktívne zapájal aj do iných aktivít a okrem iného bol aj futbalovým rozhodcom. Od začiatku júla novokňaz pôsobí v Kanónii rádu premonštrátov v Nové Říši pri Brne.

Z daru novokňaza sa veľmi tešíme a vkladáme ho do našich modlitieb.

Nech ho Pán žehná a chráni!

Tím UPaC