Skip to content Skip to footer

NO+MONEY=YES, Streda 04.07.2018, Slovo z Kaplnky

Gadarčania prišli o svine. Spôsobil to on, Ježiš. On je na vine, že zlých duchov nechal vstúpiť do ich svíň. A tie v zapätí, celá črieda, sa vrhli dolu svahom do mora, kde do jednej uhynuli. Gadarčania boli z toho zhrození, a preto prosili Ježiša, aby z ich kraja odišiel.

Gadarčania prišli o svine, o „milované svine“. (Koľko mohlo byť klobások?) Svine im boli milé, ba dokonca možno aj milšie ako vlastné deti, ako vlastná česť. Svine sú totiž symbolom nečistých a nekalých vecí, sú symbolom korupcie, škandálov a všetkých nekalých, svinských praktík. Niekedy máme chuť o niekom povedať, že sa správa ako „sviňa“. No potom to možno z úcty voči nemu, nech by ten človek bol aj najväčšou „sviňou“, z úcty voči jeho dôstojnosti, to radšej nevyslovíme, aj keď nás to veľmi štve, veľmi štve.

Gadarčanom je ľúto svojich svíň. Ježiš je pre nich nebezpečný. Prichádza a pred ním sa trasú aj zlí duchovia, trasú sa pred ním všetci, čo konajú ako „svine“. Preto je Ježiš nepríjemný a preto ho prosia, aby odišiel z ich kraja preč.

Ježiš je nepríjemný, je nepríjemný sviniam. Preto „svine“ všetkých čias ho nielen prosili, aby odišiel preč, oni sa ho pokúšali a stále sa pokúšajú odtiaľ, kam vstúpil, vyštvať a zničiť. Ježiš môže odísť. On sa nechce vnucovať. Pokojne môže odísť aj z našej krajiny. No potom nám beda. Beda všetkým, ktorí vyštvali Ježiša. Lebo ono to tak býva, že odkiaľ Ježiša vyštvali, bolo to len otázkou času, kedy na uprázdnené miesto vstúpili „svinské“ praktiky. Potom nám naozaj beda. Preto len nech Ježiš radšej medzi nami zostane, len nech Ježiš medzi nami zostane. Len nech Ježiš s nami zostane, aby sme s jeho pomocou dokázali čeliť dnešnej dobe, a v nemalo prípadoch dnešnej „dobe svíň“, a aby nedajbože, aby nedajbože, aby nedajbože sa z nás nestali svi… A to už radšej ani nechcem dopovedať, že čo.

Jozef Žvanda

Foto: Internet