Skip to content Skip to footer

Požehnaný Nový rok 2018

Požehnaný Nový rok 2018

Celý tím Univerzitného pastoračného srdca Jána Vojtaššáka v Ružomberku praje všetkým členom univerzitného spoločenstva Katolíckej univerzity v Ružomberku, ale aj všetkým ľuďom celého sveta požehnaný Nový rok 2018, Božiu pomoc a ochranu Matky Božej, Panny Márie!

Aj v tomto Novom roku chceme stáť pri Vás a podporovať Vás svojou láskou, modlitbou a obetou.

UPaC