Skip to content Skip to footer

Pôstna dekorácia

Vo “Foajé“ Pedagogickej fakulty pribudla pôstna umelecká inšpirácia. Pripravila ju pani Otília v spolupráci s ochotnými študentmi. Táto pôstna dekorácia vychádza z posolstva pápeža Františka na pôstne obdobie a zameriava sa na dve nosné myšlienky. Prvá z nich je spomenutá v prvej časti posolstva, ktoré je adresované celému spoločenstvu cirkvi. Mottom prvej časti je text 1 Kor 12,26: „Ak teda trpí jeden úd, trpia s ním všetky údy.“ V tejto časti Svätý otec povzbudzuje celé spoločenstvo cirkvi, aby odovzdávalo svedectvo o Božej láske, k čomu je potrebný osobný zážitok Božej lásky. Svätý otec na vyjadrenie symbolu zážitku používa symbol odevu: „Zaodejte sa Božou dobrotou a milosrdenstvom.“ Preto sme zobrazili tento symbol v  podobe postavy, ktorá je zaodetá červenou látkou.

Druhá myšlienka čerpá z druhého bodu posolstva, ktorý je odkazom na farnosti a spoločenstvá. Druhá časť posolstva vychádza z otázky, ktorú Boh položil Kainovi: „Kde je tvoj brat?“ (Gn 4,9) Pápež tu vyzdvihuje misionársku činnosť cirkvi, ktorá má prekročiť prah ku spoločnosti. Preto vyzýva farské spoločenstvá, aby sa stávali ostrovom milosrdenstva uprostred mora ľahostajnosti. Túto myšlienku sme znázornili v symbole zeleného ostrova a mora zo sivej látky.

Toto posolstvo, ktoré dal Svätý otec celému svetu, určite nemá byť nepovšimnuté. Práve naopak, má byť pre nás všetkých výzvou k tomu, aby sme sa na veci a dianie okolo nás, ale i v nás samotných cez „novú optiku“. Prajeme vám, aby aj táto pôstna dekorácia bola pre vás ponukou k intenzívnejšiemu prežívaniu pôstneho obdobia.

Marta Staňová